2017-06-26 08:40

2017-06-26 08:40

Sackarias lovsång Lukas 1:67- so

TANKAR INFÖR HELGEN

Det fanns en förväntan hos det judiska folket på att när det var dags för Messias att komma, skulle komma en profet före honom – en ny Elia. Jesus säger långt senare att Johannes döparen var denne nye Elia. Johannes var en stor profet och man lyssnade på honom. Han var orädd och ärlig, så man hade förtroende för honom även långt efter hans död. En liten tanke: Vilka har du förtroende för? Vilkas ord väger tungt? Det är viktigt vem vi lyssnar på.

Men söndagens text kommer lite tidigare. Den handlar om tiden vid Johannes födelse och strax därefter. Hans far Sackarias brister ut i en profetisk lovsång. Den uttrycker hans stora glädje att efter en lång väntan äntligen ha fått ett barn. Men den talar framförallt om att hans folks långa väntan på Guds Messias verkar närma sig sitt slut. Han vet att nu kommer det att hända och hans eget barn är en del av det Gud vill göra.

v.77-79

Så skall hans folk få veta

att frälsningen är här

med förlåtelse för deras synder

genom vår Guds barmhärtighet

och mildhet.

Han skall komma ned till oss

från höjden en soluppgång

för dem som är i mörkret

och i dödens skugga,

och styra våra fötter

in på fredens väg.

Hopp och ljus i en värld som ibland känns ganska mörk. Det behövde de då och det behöver vi nu.

Amen.

Det fanns en förväntan hos det judiska folket på att när det var dags för Messias att komma, skulle komma en profet före honom – en ny Elia. Jesus säger långt senare att Johannes döparen var denne nye Elia. Johannes var en stor profet och man lyssnade på honom. Han var orädd och ärlig, så man hade förtroende för honom även långt efter hans död. En liten tanke: Vilka har du förtroende för? Vilkas ord väger tungt? Det är viktigt vem vi lyssnar på.

Men söndagens text kommer lite tidigare. Den handlar om tiden vid Johannes födelse och strax därefter. Hans far Sackarias brister ut i en profetisk lovsång. Den uttrycker hans stora glädje att efter en lång väntan äntligen ha fått ett barn. Men den talar framförallt om att hans folks långa väntan på Guds Messias verkar närma sig sitt slut. Han vet att nu kommer det att hända och hans eget barn är en del av det Gud vill göra.

v.77-79

Så skall hans folk få veta

att frälsningen är här

med förlåtelse för deras synder

genom vår Guds barmhärtighet

och mildhet.

Han skall komma ned till oss

från höjden en soluppgång

för dem som är i mörkret

och i dödens skugga,

och styra våra fötter

in på fredens väg.

Hopp och ljus i en värld som ibland känns ganska mörk. Det behövde de då och det behöver vi nu.

Amen.

  • ELISABETH E. RADOVIC, KOMMINISTER I ÄRTEMARKS PASTORAT