2017-04-13 08:34

2017-04-13 08:34

Kristus Är Uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden!

TANKAR INFÖR HELGEN: MAGNUS MAGNUSSON KOMMINISTER ÄRTEMARKS PASTORAT

Vi firar nu de tre heliga påskdagarna, från Skärtorsdag till påskdag. Från Herren Jesus instiftande av Den heliga Mässan (Nattvarden) på Skärtorsdagens afton, via Långfredagens svarta mörker då din och min synd försonades av Gud själv, av Jesus Kristus på korset, till påskdagens jublande glädje med Jesu tomma grav och ögonvittnens och apostlars möte med Den Uppståndne. Långt ifrån sagor och myter möter oss nu Livets Herre. Dödens makt är krossad, djävulen besegrad och vägen till himlen och det eviga livet ligger öppen. Nja, detta är väl omöjligt!? Ja definitivt för dig och mig. Men inte för Skaparen av himmel och jord, från minsta kvark till skeptiska svenskar läsande Dalslänningen:

”Ty för Gud är ingenting omöjligt” S:t Luk 1:37 Studerar man Bibeln, Guds ord med dess författare, dvs. Den Helige Ande, ser man snabbt hur minutiöst förberett hela Guds räddningsaktion för dig och mig är! Från Skriftens första mening till den sista. ”Han är inte här. Han har uppstått, så som han sagt. Kom och se platsen där han låg” S:t Matt 28:6. Detta budskap möter kvinnorna och sedan de tolv apostlarna, och under fyrtio dagar därefter visar sig Herren Jesus för dem. Vid ett tillfälle för mer än femhundra på en gång. Läs 1 Kor 15:1-8 för hela ögonvittneslistan. S:t Paulus uppmanar till och med församlingen i Korint (ca år 55, bara 22 år efter händelsen) att kolla uppgifterna själva med dessa auktoriteter och ögonvittnen! Som välutbildad skriftlärd kunde han sin källkritik och var själv ett ögonvittne efter sitt möte med den Uppståndne Kristus på vägen till Damaskus. Bibeln är inga ”fake-News” bara ”Good news”. Människor var inte dummare då än vad vi är idag. Ingen väntade sig att Kristus skulle uppstå, allra minst lärjungarna. Men sedan den dagen och under två tusen år har människor mött Den Uppståndne Herren och genom dopet och tron sagt ja till hans erbjudande, att gå från död till evigt liv. Ett liv tillsammans med Honom som är den samme igår, idag och i evighet. En av alla dessa miljarder människor är prästen som skriver dessa rader. Från fanatisk ateist till en Jesu Kristi lärjunge. Det kan bara ske i mötet med Den Uppståndne Jesus! Den kristna Kyrkan är i sig självt ett enda stort Kristusbevis.

Välkommen att dela påskens glädje med oss i våra Mässor och Gudstjänster så att ljuset från den tomma graven kan få tina upp frostskadade hjärtan och vårt dop kan få fördjupas och vår tro på Herren stärkas, mitt i världens mörker och osäkerhet.

Vi började med påskdagens Kristusrop som ekar i alla världens kyrkor på påskdagen och vi slutar med det samma. ”Kristus är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden!” Hoppas ni ropade så att grannen började undra. En glad och välsignad påsk önskar jag er! Men glöm inte att fira Skärtorsdagen och Långfredagen först.

Vi firar nu de tre heliga påskdagarna, från Skärtorsdag till påskdag. Från Herren Jesus instiftande av Den heliga Mässan (Nattvarden) på Skärtorsdagens afton, via Långfredagens svarta mörker då din och min synd försonades av Gud själv, av Jesus Kristus på korset, till påskdagens jublande glädje med Jesu tomma grav och ögonvittnens och apostlars möte med Den Uppståndne. Långt ifrån sagor och myter möter oss nu Livets Herre. Dödens makt är krossad, djävulen besegrad och vägen till himlen och det eviga livet ligger öppen. Nja, detta är väl omöjligt!? Ja definitivt för dig och mig. Men inte för Skaparen av himmel och jord, från minsta kvark till skeptiska svenskar läsande Dalslänningen:

”Ty för Gud är ingenting omöjligt” S:t Luk 1:37 Studerar man Bibeln, Guds ord med dess författare, dvs. Den Helige Ande, ser man snabbt hur minutiöst förberett hela Guds räddningsaktion för dig och mig är! Från Skriftens första mening till den sista. ”Han är inte här. Han har uppstått, så som han sagt. Kom och se platsen där han låg” S:t Matt 28:6. Detta budskap möter kvinnorna och sedan de tolv apostlarna, och under fyrtio dagar därefter visar sig Herren Jesus för dem. Vid ett tillfälle för mer än femhundra på en gång. Läs 1 Kor 15:1-8 för hela ögonvittneslistan. S:t Paulus uppmanar till och med församlingen i Korint (ca år 55, bara 22 år efter händelsen) att kolla uppgifterna själva med dessa auktoriteter och ögonvittnen! Som välutbildad skriftlärd kunde han sin källkritik och var själv ett ögonvittne efter sitt möte med den Uppståndne Kristus på vägen till Damaskus. Bibeln är inga ”fake-News” bara ”Good news”. Människor var inte dummare då än vad vi är idag. Ingen väntade sig att Kristus skulle uppstå, allra minst lärjungarna. Men sedan den dagen och under två tusen år har människor mött Den Uppståndne Herren och genom dopet och tron sagt ja till hans erbjudande, att gå från död till evigt liv. Ett liv tillsammans med Honom som är den samme igår, idag och i evighet. En av alla dessa miljarder människor är prästen som skriver dessa rader. Från fanatisk ateist till en Jesu Kristi lärjunge. Det kan bara ske i mötet med Den Uppståndne Jesus! Den kristna Kyrkan är i sig självt ett enda stort Kristusbevis.

Välkommen att dela påskens glädje med oss i våra Mässor och Gudstjänster så att ljuset från den tomma graven kan få tina upp frostskadade hjärtan och vårt dop kan få fördjupas och vår tro på Herren stärkas, mitt i världens mörker och osäkerhet.

Vi började med påskdagens Kristusrop som ekar i alla världens kyrkor på påskdagen och vi slutar med det samma. ”Kristus är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden!” Hoppas ni ropade så att grannen började undra. En glad och välsignad påsk önskar jag er! Men glöm inte att fira Skärtorsdagen och Långfredagen först.