2017-09-12 11:52

2017-09-12 11:56

De vill sitta i kyrkofullmäktige

DALSLAND: På söndag är det val till Svenska kyrkan

I Färgelanda pastorat finns det fem listor att välja mellan. I Steneby en lista. Variationen är stor.

På söndag den 17 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren rösta.

Dalslänningen presentar här listorna för Ärtemarks pastorat, Steneby pastorat, Dals-Eds pastorat, Färgelanda pastorat och Högsäters pastorat.

Bengtsfors pastorat.

Ärtemarks församling, Torrskog församling och Laxarby-Vårviks församling.

Ärtemarks församling Kyrkans väl.

1. Dag Bjaaland, 2. Don Lawrence, 3. Caisa Jarlén. 4. Maria Henriksson, 5. Kajsa Gustavsson, 6. Stig-Erik Jägerung, 7. Ann-Charlotte Andersson, 8. Britt Henriksson, 9. Wallis Oscarsson, 10. Agneta Lawrence, 11. Siv Jägerung, 12. Malin Henriksson, 13. Birgitta Sandrén, 14. Gunvor Håkansson, 15. Anita Andrén, 16. Stefan Amnehagen, 17. Bengt Lindstedt, 18. Line Blomstrand, 19. Ingemar Stjerndahl, 20. Erika Alsterberg, 21. Maria Bjaaland, 22. Marianne Wester, 23. Tina Evert.

Samlingslista

1. Ylva Jonsson, 2. Kjell Åke Andersson, 3. Willy Eliasson, 4. Karin Ljungvall, 5. Maiken Blomberg, 6. Inger Karlsson, 7. Sigbritt Andreasson, 8. Anna Greta Ferger, 9. Erik Larsson, 10. Margareta Skarstedt Andersson, 11. Monica Henriksson, 12. Elvy Sjöström, 13. Elisabeth Enarsson-Baines, 14. Solveig Lundin, 15. Agneta Hell, 16. Donald Andersson, 17. Eivor Eliasson, 18. Inger Fredriksson, 19. Eva Gustafsson, 20. Carina Svensson, 21. Alf Olsson, 22. Christina Gunnarsson, 23. Anna-Gerd Albinsson, 24. Torill Stjerndahl, 25. Maulene Granström Gustafsson, 26. Per Jonsson, 27. Stefan Eliasson, 28. Mats Larsson.

Steneby pastorat

Steneby-Tisselskogs församling, Bäcke-Ödskölt församling.

Kyrkans väl i Steneby pastorat.

1. Göte Magnusson. Billingsfors, 2. Ove Jansson, Bäckefors, 3. Kajsa Bäckmarker Brage, Steneby, 4. Bengt Svan, Tisselskog, 5. Ann-Sofie Magnusson, Ödskölt, 6. Karin Ingemansson, Steneby, 7. Ingvar Henriksson, Billingsfors, 8. Pernilla Larsson Vesterbakka, Ödskölt, 9. Birgitta Jonasson, Tisselskog, 10. Sven Brage, Steneby, 11. Lena Falander Carlsson, Bäckefors, 12. Lennart Johansson, Ödskölt, 13. Brita Jansson, Tisselskog, 14. Bridget Carlsson, Bäckefors, 15. Marianne Ågren, Steneby, 16. Elisabeth Sundmark, Dals Långed, 17. Stig-Olov Svensson, Bäckefors, 18. Christina Wassenius, Dals Långed, 19. Märta Stenelind, Steneby, 20. Östen Bååt, Bäckefors, 21. Lars Ingemansson,Steneby, 22. Linda Johansson, Steneby, 23. Roger Bååt, Billingsfors, 24. Gunnel Svensson, Steneby, 25. Monica Åhlund, Steneby, 26. Ingalill Svensson, Tisselskog, 27. Anna-Lisa Margret Martinsson, Tisselskog.

Dals-Eds pastorat

Socialdemokraterna

1. Gunnar Simonsson, 2. Carina Halmberg, 3. Jan Gunnar Eliasson, 4. Gunvor Andersson, 5. Jan Norén, 6. Elisabeth Theolin, 7. Lars Anders Hermansson, 8. Monica Sandström, 9. Börje Holmqvist, 10. Evert Svensson, 11. Per Erik Norlin, 12. Paula Holmqvist, 13. Lena Zakariasson, 14. Yvonne Simonsson. 15. Elisabet Johansson.

Kyrkoalliansen i Dals-Eds församling.

1. Torgny Arvidsson, 2. Lisbeth Hellner, 3. Jan Johansson, 4. Eva A Johansson, 5. Ture Olsson, 6. Lena Högfelt, 7. Bengt Nyberg, 8. Sofia Benjaminsson, 9. Lennart Lundgren, 10. Kerstin Molander, 11. Patric Högfelt, 12. Britt-Marie Johansson, 13. Christer Olsson, 14. Britta Carlén, 15. Claes Alexandersson, 16. Lena Edman, 17. Christina Gustafsson, 18. Kenneth Gustavsson, 19. Lena Olsson, 20. Berit Larsson.

Färgelanda pastorat

Socialdemokraterna

1. Anna-Karin Stråle Börjesson, Färgelanda, 2. Kerstin Fredriksson, Stigen, 3. Uno Call, Ödeborg, 4. Ann-Charlotte Johansson, Färgelanda, 5. Birgitta Bäckström Färgelanda, 6. Gerd Karlsson, Färgelanda, 7. Laila Ledström, Färgelanda, 8. Per-Olov Magnusson, Färgelanda, 9. Urban Henriksson, Färgelanda 10. Margareta Niklasson, Färgelanda, 11. Kent Carlsson, Färgelanda, 12. Eva-Lena Johansson, Ödeborg, 13. Lilian Borg Hansen, Ödeborg, 14. Peter Höög, Färgelanda, 15. Marita Karlsson, Färgelanda, 16. Roy Ferling, Färgelanda.

Centerpartiet

1. Marion Pelli, Ellenö, 2. Emanuel Karlsson, Färgelanda, 3. GullBritt Johansson, Ödeborg, 4. Bengt Axel Larsson, Torp, 5. May Hallsten, Rådanefors, 6. Fredrik Gustafsson, Färgelanda, 7. Jan Lignell, Färgelanda, 8. Ulla-Stina Gustafsson, Ödeborg, 9. Hans Jansson, Torp, 10. Thomas Andersson, Ödeborg, 11. Juhani Wallenius, Färgelanda, 12. Elisabet Johansson, Torp.

Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK.

1. Håkan Gusteus, Ödeborg, 2. Inger Andersson, Färgelanda, 3. Kenneth Carlsson, Färgelanda. 4. Kurt Francén, Färgelanda.

Öppen kyrka

1. Anna Kindberg, 2. Monica Enemar, 3. Annika Pettersson, 4. Inger Bäcker, 5. Karin Wirenborg, 6. Christer Wirenborg.

Sverigedemokraterna

1. Ove Qvick.

Högsäters pastorat

Högsäters församling, Järbo-Råggärdsförsamling, Rännelanda-Lerdals församling,

Centerpartiet

1. Susanne Malm Zetterberg, Järbo-Råggärd, 2. Agneta Lindström, Rännelanda-Lerdal, 3. Håkan Melin, Rännelanda-Lerdal, 4. Gunvor Johansson, Järbo-Råggärd, 5. Elisabet Örn, Rännelanda-Lerdal, 6. Mikael Jonsson, Rännelanda-Lerdal, 7. Nils Karlsson, Högsäter, 8. Louise Blom, Högsäter, 9. Christer Bernlo, Järbo-Råggärd, 10. Ann Blomberg, Högsäter, 11. Curt Hansson, Rännelanda-Lerdal, 12. Stina Aronsson, Högsäter, 13. ´Monika Jonsson, Rännelanda-Lerdal, 14. Margareta Karlsson, Högsäter, 15. Erling Aronsson, Högsäter, 16. Jimmy Arvidsson, Rännelanda-Lerdal.

Sverigedemokraterna

1. Maj Andersson, 2. Jörgen Andersson.

Kyrkans väl i Högsäter

1. Gustaf Torstensson, Prästgården, 2. Hugo Hultgren , Grönlanda, 3. Anita Svensson, Edstena, 4. Karl-Erik Segersax, Södergatan, 5. Alf Axelsson, Brasäter, 6. Roger Martinsson, Hedene, 7. Paul Torstensson, Prästgården, 8. Iréne Örtengren, Jolsäter, 9. Inge Pettersson, Svingån, 10. Kjell Andersson, Öxnäsvägen, 11. Tomas Andersson, Brasäter, 12. Magnus Svensson, Blomskog, 13. Ingvar Paulsson, Ånnerudsvägen, 14. Solveig Gustafsson, Grösäter.

På söndag den 17 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren rösta.

Dalslänningen presentar här listorna för Ärtemarks pastorat, Steneby pastorat, Dals-Eds pastorat, Färgelanda pastorat och Högsäters pastorat.

Bengtsfors pastorat.

Ärtemarks församling, Torrskog församling och Laxarby-Vårviks församling.

Ärtemarks församling Kyrkans väl.

1. Dag Bjaaland, 2. Don Lawrence, 3. Caisa Jarlén. 4. Maria Henriksson, 5. Kajsa Gustavsson, 6. Stig-Erik Jägerung, 7. Ann-Charlotte Andersson, 8. Britt Henriksson, 9. Wallis Oscarsson, 10. Agneta Lawrence, 11. Siv Jägerung, 12. Malin Henriksson, 13. Birgitta Sandrén, 14. Gunvor Håkansson, 15. Anita Andrén, 16. Stefan Amnehagen, 17. Bengt Lindstedt, 18. Line Blomstrand, 19. Ingemar Stjerndahl, 20. Erika Alsterberg, 21. Maria Bjaaland, 22. Marianne Wester, 23. Tina Evert.

Samlingslista

1. Ylva Jonsson, 2. Kjell Åke Andersson, 3. Willy Eliasson, 4. Karin Ljungvall, 5. Maiken Blomberg, 6. Inger Karlsson, 7. Sigbritt Andreasson, 8. Anna Greta Ferger, 9. Erik Larsson, 10. Margareta Skarstedt Andersson, 11. Monica Henriksson, 12. Elvy Sjöström, 13. Elisabeth Enarsson-Baines, 14. Solveig Lundin, 15. Agneta Hell, 16. Donald Andersson, 17. Eivor Eliasson, 18. Inger Fredriksson, 19. Eva Gustafsson, 20. Carina Svensson, 21. Alf Olsson, 22. Christina Gunnarsson, 23. Anna-Gerd Albinsson, 24. Torill Stjerndahl, 25. Maulene Granström Gustafsson, 26. Per Jonsson, 27. Stefan Eliasson, 28. Mats Larsson.

Steneby pastorat

Steneby-Tisselskogs församling, Bäcke-Ödskölt församling.

Kyrkans väl i Steneby pastorat.

1. Göte Magnusson. Billingsfors, 2. Ove Jansson, Bäckefors, 3. Kajsa Bäckmarker Brage, Steneby, 4. Bengt Svan, Tisselskog, 5. Ann-Sofie Magnusson, Ödskölt, 6. Karin Ingemansson, Steneby, 7. Ingvar Henriksson, Billingsfors, 8. Pernilla Larsson Vesterbakka, Ödskölt, 9. Birgitta Jonasson, Tisselskog, 10. Sven Brage, Steneby, 11. Lena Falander Carlsson, Bäckefors, 12. Lennart Johansson, Ödskölt, 13. Brita Jansson, Tisselskog, 14. Bridget Carlsson, Bäckefors, 15. Marianne Ågren, Steneby, 16. Elisabeth Sundmark, Dals Långed, 17. Stig-Olov Svensson, Bäckefors, 18. Christina Wassenius, Dals Långed, 19. Märta Stenelind, Steneby, 20. Östen Bååt, Bäckefors, 21. Lars Ingemansson,Steneby, 22. Linda Johansson, Steneby, 23. Roger Bååt, Billingsfors, 24. Gunnel Svensson, Steneby, 25. Monica Åhlund, Steneby, 26. Ingalill Svensson, Tisselskog, 27. Anna-Lisa Margret Martinsson, Tisselskog.

Dals-Eds pastorat

Socialdemokraterna

1. Gunnar Simonsson, 2. Carina Halmberg, 3. Jan Gunnar Eliasson, 4. Gunvor Andersson, 5. Jan Norén, 6. Elisabeth Theolin, 7. Lars Anders Hermansson, 8. Monica Sandström, 9. Börje Holmqvist, 10. Evert Svensson, 11. Per Erik Norlin, 12. Paula Holmqvist, 13. Lena Zakariasson, 14. Yvonne Simonsson. 15. Elisabet Johansson.

Kyrkoalliansen i Dals-Eds församling.

1. Torgny Arvidsson, 2. Lisbeth Hellner, 3. Jan Johansson, 4. Eva A Johansson, 5. Ture Olsson, 6. Lena Högfelt, 7. Bengt Nyberg, 8. Sofia Benjaminsson, 9. Lennart Lundgren, 10. Kerstin Molander, 11. Patric Högfelt, 12. Britt-Marie Johansson, 13. Christer Olsson, 14. Britta Carlén, 15. Claes Alexandersson, 16. Lena Edman, 17. Christina Gustafsson, 18. Kenneth Gustavsson, 19. Lena Olsson, 20. Berit Larsson.

Färgelanda pastorat

Socialdemokraterna

1. Anna-Karin Stråle Börjesson, Färgelanda, 2. Kerstin Fredriksson, Stigen, 3. Uno Call, Ödeborg, 4. Ann-Charlotte Johansson, Färgelanda, 5. Birgitta Bäckström Färgelanda, 6. Gerd Karlsson, Färgelanda, 7. Laila Ledström, Färgelanda, 8. Per-Olov Magnusson, Färgelanda, 9. Urban Henriksson, Färgelanda 10. Margareta Niklasson, Färgelanda, 11. Kent Carlsson, Färgelanda, 12. Eva-Lena Johansson, Ödeborg, 13. Lilian Borg Hansen, Ödeborg, 14. Peter Höög, Färgelanda, 15. Marita Karlsson, Färgelanda, 16. Roy Ferling, Färgelanda.

Centerpartiet

1. Marion Pelli, Ellenö, 2. Emanuel Karlsson, Färgelanda, 3. GullBritt Johansson, Ödeborg, 4. Bengt Axel Larsson, Torp, 5. May Hallsten, Rådanefors, 6. Fredrik Gustafsson, Färgelanda, 7. Jan Lignell, Färgelanda, 8. Ulla-Stina Gustafsson, Ödeborg, 9. Hans Jansson, Torp, 10. Thomas Andersson, Ödeborg, 11. Juhani Wallenius, Färgelanda, 12. Elisabet Johansson, Torp.

Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK.

1. Håkan Gusteus, Ödeborg, 2. Inger Andersson, Färgelanda, 3. Kenneth Carlsson, Färgelanda. 4. Kurt Francén, Färgelanda.

Öppen kyrka

1. Anna Kindberg, 2. Monica Enemar, 3. Annika Pettersson, 4. Inger Bäcker, 5. Karin Wirenborg, 6. Christer Wirenborg.

Sverigedemokraterna

1. Ove Qvick.

Högsäters pastorat

Högsäters församling, Järbo-Råggärdsförsamling, Rännelanda-Lerdals församling,

Centerpartiet

1. Susanne Malm Zetterberg, Järbo-Råggärd, 2. Agneta Lindström, Rännelanda-Lerdal, 3. Håkan Melin, Rännelanda-Lerdal, 4. Gunvor Johansson, Järbo-Råggärd, 5. Elisabet Örn, Rännelanda-Lerdal, 6. Mikael Jonsson, Rännelanda-Lerdal, 7. Nils Karlsson, Högsäter, 8. Louise Blom, Högsäter, 9. Christer Bernlo, Järbo-Råggärd, 10. Ann Blomberg, Högsäter, 11. Curt Hansson, Rännelanda-Lerdal, 12. Stina Aronsson, Högsäter, 13. ´Monika Jonsson, Rännelanda-Lerdal, 14. Margareta Karlsson, Högsäter, 15. Erling Aronsson, Högsäter, 16. Jimmy Arvidsson, Rännelanda-Lerdal.

Sverigedemokraterna

1. Maj Andersson, 2. Jörgen Andersson.

Kyrkans väl i Högsäter

1. Gustaf Torstensson, Prästgården, 2. Hugo Hultgren , Grönlanda, 3. Anita Svensson, Edstena, 4. Karl-Erik Segersax, Södergatan, 5. Alf Axelsson, Brasäter, 6. Roger Martinsson, Hedene, 7. Paul Torstensson, Prästgården, 8. Iréne Örtengren, Jolsäter, 9. Inge Pettersson, Svingån, 10. Kjell Andersson, Öxnäsvägen, 11. Tomas Andersson, Brasäter, 12. Magnus Svensson, Blomskog, 13. Ingvar Paulsson, Ånnerudsvägen, 14. Solveig Gustafsson, Grösäter.