2017-09-09 06:00

2017-09-09 06:00

Sov – hörde inte larmet

FÄRGELANDA: Lex Sarah-anmäler sig själv

Det var ingen som svarade när en boende på ett av kommunens särskilda boenden larmade efter personal på natten. Färgelanda kommun lex Sarah-anmäler nu händelsen.

Det var i början av augusti i år som en brukare på ett kommunalt särskilt boende berättade vid morgonhjälpen att han eller hon hade larmat efter personal vid femtiden på morgonen utan att ha fått svar eller att någon hade kommit.

Somnade

Den interna utredningen som har gjorts efter händelsen konstaterar att den är av allvarlig karaktär.

Den visar att det uteblivna svaret dels beror på tekniska problem, dels den mänskliga faktorn.

En anställd i personalen på enheten sov och hörde därmed inte larmet. Enligt kollegor ska samma person tidigare ha hittats sovande. En kollega berättar att de tidigare har varit behjälplig med att väcka sin kollega, men kände denna gång att det ”fick räcka”.

Dessutom fungerade inte sökaren den aktuella natten, vilket har hänt tidigare. Personal använde därför en annan sökare, men den kopplade inte vidare larm som inte blir kvitterade som den andra sökaren gör automatiskt.

Utredningen konstaterar också att det inte kan uteslutas att fler vårdtagare har larmat utan att ha fått hjälp.

Personen som sov på sitt pass ska direkt efter händelsen ha haft samtal med enhetschefen. Personen är inte längre i tjänst och får inte arbeta kvar.

Bättre samarbete

Åtgärder ska ha vidtagits för att liknande situationer inte händer igen. Bland annat ska rutinerna kring nattarbetet ha skrivits om med till exempel ett ökat samarbete och bättre fördelade arbetsuppgifter mellan enheterna.

Det var i början av augusti i år som en brukare på ett kommunalt särskilt boende berättade vid morgonhjälpen att han eller hon hade larmat efter personal vid femtiden på morgonen utan att ha fått svar eller att någon hade kommit.

Somnade

Den interna utredningen som har gjorts efter händelsen konstaterar att den är av allvarlig karaktär.

Den visar att det uteblivna svaret dels beror på tekniska problem, dels den mänskliga faktorn.

En anställd i personalen på enheten sov och hörde därmed inte larmet. Enligt kollegor ska samma person tidigare ha hittats sovande. En kollega berättar att de tidigare har varit behjälplig med att väcka sin kollega, men kände denna gång att det ”fick räcka”.

Dessutom fungerade inte sökaren den aktuella natten, vilket har hänt tidigare. Personal använde därför en annan sökare, men den kopplade inte vidare larm som inte blir kvitterade som den andra sökaren gör automatiskt.

Utredningen konstaterar också att det inte kan uteslutas att fler vårdtagare har larmat utan att ha fått hjälp.

Personen som sov på sitt pass ska direkt efter händelsen ha haft samtal med enhetschefen. Personen är inte längre i tjänst och får inte arbeta kvar.

Bättre samarbete

Åtgärder ska ha vidtagits för att liknande situationer inte händer igen. Bland annat ska rutinerna kring nattarbetet ha skrivits om med till exempel ett ökat samarbete och bättre fördelade arbetsuppgifter mellan enheterna.