2017-09-07 17:21

2017-09-07 17:21

Ett steg närmare köp

FÄRGELANDA: KS okejade tidigare överenskommelse om ridanläggningen

En enig kommunstyrelse gav grönt ljus till den tidigare överenskommelsen att bevilja ridklubben 3,5 miljoner kronor för ett köp av ridanläggningen. Klubben får också ett anläggningsbidrag på 240 000 kronor per år.

När kommunstyrelsen sammanträdde i onsdags var samtliga ledamöter överens om att Färgelanda ridklubb ska beviljas 3,5 miljoner kronor. Det för att finansiera hälften av köpesumman för ridanläggningen på Slätthult, där de har haft verksamhet i 20 år. Då som hyresgäster men nu förhoppningsvis som ägare av anläggningen.

Ridklubben har fått klart från fastighetsägaren Sandvalls gård AB att köpa ridanläggningen för 7 miljoner kronor på villkor att köpet är klart senast den 30 september i år. Utöver det kommunala bidraget ska köpet finansieras av banklån.

Kommunstyrelsen beslutade också att bevilja föreningen ett anläggningsbidrag på 240 000 kronor per år.

– Det är en kostnadskrävande verksamhet som behöver mer pengar än till exempel en bygdegårdsförening. Vi var alla överens om att det är en skälig summa, säger Ulla Börjesson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utöver anläggningsbidraget får Färgelanda ridklubb även möjlighet till ett aktivitetsbidrag på 20 kronor per deltagare och aktivitet.

Nu återstår ett beslut i kommunfullmäktige som har ärendet på bordet den 20 september.

När kommunstyrelsen sammanträdde i onsdags var samtliga ledamöter överens om att Färgelanda ridklubb ska beviljas 3,5 miljoner kronor. Det för att finansiera hälften av köpesumman för ridanläggningen på Slätthult, där de har haft verksamhet i 20 år. Då som hyresgäster men nu förhoppningsvis som ägare av anläggningen.

Ridklubben har fått klart från fastighetsägaren Sandvalls gård AB att köpa ridanläggningen för 7 miljoner kronor på villkor att köpet är klart senast den 30 september i år. Utöver det kommunala bidraget ska köpet finansieras av banklån.

Kommunstyrelsen beslutade också att bevilja föreningen ett anläggningsbidrag på 240 000 kronor per år.

– Det är en kostnadskrävande verksamhet som behöver mer pengar än till exempel en bygdegårdsförening. Vi var alla överens om att det är en skälig summa, säger Ulla Börjesson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utöver anläggningsbidraget får Färgelanda ridklubb även möjlighet till ett aktivitetsbidrag på 20 kronor per deltagare och aktivitet.

Nu återstår ett beslut i kommunfullmäktige som har ärendet på bordet den 20 september.