2017-07-17 16:15

2017-07-17 16:15

Odlare fortsatt häktad

NARKOTIKABROTT: "Uteodling ger inte alltid så stora effekter"

Det enligt polisen rekordstora beslaget av cannabisplantor som gjordes i Bengtsfors kommun för några veckor sedan, har ännu inte analyserats.
– Det är centralt i det här åtalet hur mycket narkotika plantorna ger, säger försvarsadvokaten Tommy Nilsson.

En man i 35-årsåldern sitter häktad sedan förra söndagen, och troligen förlängs häktningstiden.

Det är dock något som försvararen är kritisk emot.

– Jag är av den uppfattningen att jag inte tycker att han ska vara häktad mer än vad som behövs. Nu har de ju gjort beslaget.

Häktningen beror dock också på risken att den misstänkte försvårar för utredarna, påpekar åklagaren Daniel Edsbagge, som inte längre är förundersökningsledare, men som var det i inledningen av fallet.

Edsbagge tror att mannen kommer att sitta häktad ända fram till rättegång, vilket troligen inte blir förrän i augusti eller september, kanske ännu senare.

Enligt polisen var odlingen en av de största som de har hittat i Sverige. Men frågan är hur mycket narkotika den skulle ha gett.

Hur effektivt?

Tommy Nilsson säger att uteodlingar av cannabis inte alltid blir så effektiva, även om en del plantor ska ha odlats i växthus också.

Nilsson menar att bland det viktigaste i det här fallet är vad analysen av plantorna ger, det vill säga hur mycket narkotika de kan ge och vilken effekt de skulle ha kunnat haft.

Åklagarsidan framhåller dock att odlingens professionalitet, det vill säga om det går att se att odlaren har kunder och liknande, är avgörande. Det kan göra att det blir frågan om grovt narkotikabrott, även om narkotikan inte överskrider fem kilo, vilket annars är gränsen för grovt brott.

Medger odling

Enligt försvarsadvokat Tommy Nilsson medger mannen de faktiska omständigheterna.

– Han säger att han har odlat, men inte för att sälja utan i biologiskt intresse, säger Tommy Nilsson. Och det är i medicinskt syfte.

Men det är ju olagligt!

– Ja, det är olagligt, men det är en gradering, en straffvärdering som det handlar om. Han medger inte grovt brott.

Mannen har förhörts flera gånger och det väntar fler förhör under veckan.

Senast på söndag måste han omhäktas, och det är alltså högst troligt att så sker.

En man i 35-årsåldern sitter häktad sedan förra söndagen, och troligen förlängs häktningstiden.

Det är dock något som försvararen är kritisk emot.

– Jag är av den uppfattningen att jag inte tycker att han ska vara häktad mer än vad som behövs. Nu har de ju gjort beslaget.

Häktningen beror dock också på risken att den misstänkte försvårar för utredarna, påpekar åklagaren Daniel Edsbagge, som inte längre är förundersökningsledare, men som var det i inledningen av fallet.

Edsbagge tror att mannen kommer att sitta häktad ända fram till rättegång, vilket troligen inte blir förrän i augusti eller september, kanske ännu senare.

Enligt polisen var odlingen en av de största som de har hittat i Sverige. Men frågan är hur mycket narkotika den skulle ha gett.

Hur effektivt?

Tommy Nilsson säger att uteodlingar av cannabis inte alltid blir så effektiva, även om en del plantor ska ha odlats i växthus också.

Nilsson menar att bland det viktigaste i det här fallet är vad analysen av plantorna ger, det vill säga hur mycket narkotika de kan ge och vilken effekt de skulle ha kunnat haft.

Åklagarsidan framhåller dock att odlingens professionalitet, det vill säga om det går att se att odlaren har kunder och liknande, är avgörande. Det kan göra att det blir frågan om grovt narkotikabrott, även om narkotikan inte överskrider fem kilo, vilket annars är gränsen för grovt brott.

Medger odling

Enligt försvarsadvokat Tommy Nilsson medger mannen de faktiska omständigheterna.

– Han säger att han har odlat, men inte för att sälja utan i biologiskt intresse, säger Tommy Nilsson. Och det är i medicinskt syfte.

Men det är ju olagligt!

– Ja, det är olagligt, men det är en gradering, en straffvärdering som det handlar om. Han medger inte grovt brott.

Mannen har förhörts flera gånger och det väntar fler förhör under veckan.

Senast på söndag måste han omhäktas, och det är alltså högst troligt att så sker.