2017-06-19 18:00

2017-06-19 18:00

Ska bli gratis och enklare att slänga sopor på tippen

STIGEN: Öppet en dag extra

Det ska bli lättare att slänga sopor på tippen för Färgelandas kommuninvånare. Stigens återvinningscentral har numera öppet en extra dag i veckan och framöver ska det även bli gratis att slänga sopor.

Stigens återvinningscentral har i många år haft öppet varje helgfri måndag och första helgfria lördagen varje månad. Men nu har det blivit ändring på det.

Återvinningscentralen har numera öppet även varje helgfri torsdag.

– Folk tyckte det var för lite med en dag i veckan. På våren, sommaren och hösten är det mycket folk, så det är fullt rimligt att öppettiderna utökats, säger Stellan Andersson, miljöarbetare på Stigens återvinningscentral.

– Det jobbas också på att det, som i andra kommuner, ska införas bommar med kort som besökarna ska dra. Men det är inget klart ännu, säger Stellan Andersson.

I majoritetens budget för åren 2018–2020, som godkändes förra onsdagen av kommunfullmäktige, finns även en satsning på att kommuninvånarna framöver ska få möjlighet att lämna sopor gratis tolv gånger per år. En kostnad på cirka 300 000 kronor.

– Det är bra att ha den servicen, annars finns det risk för att soporna hamnar någon annanstans, säger Ulla Börjesson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Stigens återvinningscentral har i många år haft öppet varje helgfri måndag och första helgfria lördagen varje månad. Men nu har det blivit ändring på det.

Återvinningscentralen har numera öppet även varje helgfri torsdag.

– Folk tyckte det var för lite med en dag i veckan. På våren, sommaren och hösten är det mycket folk, så det är fullt rimligt att öppettiderna utökats, säger Stellan Andersson, miljöarbetare på Stigens återvinningscentral.

– Det jobbas också på att det, som i andra kommuner, ska införas bommar med kort som besökarna ska dra. Men det är inget klart ännu, säger Stellan Andersson.

I majoritetens budget för åren 2018–2020, som godkändes förra onsdagen av kommunfullmäktige, finns även en satsning på att kommuninvånarna framöver ska få möjlighet att lämna sopor gratis tolv gånger per år. En kostnad på cirka 300 000 kronor.

– Det är bra att ha den servicen, annars finns det risk för att soporna hamnar någon annanstans, säger Ulla Börjesson (S), kommunstyrelsens ordförande.