2017-06-18 06:00

2017-06-18 06:00

Dalslänningen bjuder in

BENGTSFORS: Nya möjligheter med taltidning

Sedan en tid har den i många år efterlängtade möjligheten att kunna få Dalslänningen som taltidning blivit verklighet. På tisdag ges nyttig information till alla intresserade.

Att kunna läsa tidningen är inte okomplicerat för dem med synnedsättning, dyslexi, reumatism, kognitiva funktionsnedsättningar eller andra problem. Taltidningar har funnits länge, men med dagens digitala teknik har nya möjligheter öppnat sig för fler att få del av förmånen.

Tekniken är i dag mycket smidig och utrustningen som är gratis tillhandahålls av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

– Du behöver inte ens en internetuppkoppling eller dator. Allt följer med taltidningsspelaren. För den som vill vara lite mer rörlig med sitt lyssnande går det att ladda ner en mobilapp, berättar Bitte Östlund på NWT.

Hjälp med app

Inom NWT-koncernen ges många titlar ut som taltidning, och sedan Dalslänningen gavs chansen vill man sprida budskapet för att nå ut till alla som kan ha nytta av den.

Från NWT kommer representanter som kan berätta och demonstrera hur taltidningen fungerar.

– Vi hoppas såklart på att få träffa många frågvisa dalslänningar, säger Katarina Andersson Lama som är marknadskoordinator.

De som vill ha hjälp med sin app i telefon eller läsplatta är också välkommen.

Äldreboenden, bibliotek, föreningar och andra speciellt intresserade har bjudits in till träffen som hålls under tisdagen på Dalslänningen, Kinadalsvägen 1 i Bengtsfors. Alla som vill är välkomna. Även anhöriga till dem som kanske har nytta av taltidningen. Fika blir det också.

Att kunna läsa tidningen är inte okomplicerat för dem med synnedsättning, dyslexi, reumatism, kognitiva funktionsnedsättningar eller andra problem. Taltidningar har funnits länge, men med dagens digitala teknik har nya möjligheter öppnat sig för fler att få del av förmånen.

Tekniken är i dag mycket smidig och utrustningen som är gratis tillhandahålls av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

– Du behöver inte ens en internetuppkoppling eller dator. Allt följer med taltidningsspelaren. För den som vill vara lite mer rörlig med sitt lyssnande går det att ladda ner en mobilapp, berättar Bitte Östlund på NWT.

Hjälp med app

Inom NWT-koncernen ges många titlar ut som taltidning, och sedan Dalslänningen gavs chansen vill man sprida budskapet för att nå ut till alla som kan ha nytta av den.

Från NWT kommer representanter som kan berätta och demonstrera hur taltidningen fungerar.

– Vi hoppas såklart på att få träffa många frågvisa dalslänningar, säger Katarina Andersson Lama som är marknadskoordinator.

De som vill ha hjälp med sin app i telefon eller läsplatta är också välkommen.

Äldreboenden, bibliotek, föreningar och andra speciellt intresserade har bjudits in till träffen som hålls under tisdagen på Dalslänningen, Kinadalsvägen 1 i Bengtsfors. Alla som vill är välkomna. Även anhöriga till dem som kanske har nytta av taltidningen. Fika blir det också.