2017-06-16 15:00

2017-06-16 15:00

Parkering för pendlare klar

ÖDEBORG: Hastighetspåminnare snart på plats

Pendelparkering vid infarten till Ödeborg är klar. Inom kort kommer också en hastighetspåminnare att komma på plats.

Arbetet med att bygga pendelparkeringen startade under våren med syftet är att förbättra förutsättningarna för människor att resa kollektivt. Parkeringen är placerad i det nordvästra hörnet av korsningen till Ödeborg vid väg 172. Peab anläggning har genomfört arbetet.

Parkeringen blev nyligen klar och slutbesiktigades i torsdags.

– Det hände faktiskt en liten rolig grej när vi var där. En kvinna stannade för att berätta att hon tyckte att parkeringen blev jättefin, säger Jenny Andersson, projektledare vid Trafikverket.

Kostnaden för parkeringen landade på cirka 1 miljoner kronor.

Inom kort kommer också en hastighetspåminnare på plats för att sänka den annars höga hastigheten förbi korsningen. Det är en såkallad ITS-lösning, en blinkade digital skylt som påminner om den korrekta hastigheten, liknande den som finns vid den norra infarten till Färgelanda centrum.

Arbetet med att bygga pendelparkeringen startade under våren med syftet är att förbättra förutsättningarna för människor att resa kollektivt. Parkeringen är placerad i det nordvästra hörnet av korsningen till Ödeborg vid väg 172. Peab anläggning har genomfört arbetet.

Parkeringen blev nyligen klar och slutbesiktigades i torsdags.

– Det hände faktiskt en liten rolig grej när vi var där. En kvinna stannade för att berätta att hon tyckte att parkeringen blev jättefin, säger Jenny Andersson, projektledare vid Trafikverket.

Kostnaden för parkeringen landade på cirka 1 miljoner kronor.

Inom kort kommer också en hastighetspåminnare på plats för att sänka den annars höga hastigheten förbi korsningen. Det är en såkallad ITS-lösning, en blinkade digital skylt som påminner om den korrekta hastigheten, liknande den som finns vid den norra infarten till Färgelanda centrum.