2017-05-16 15:43

2017-05-16 15:43

Villainbrotten ökar i hela länet

DALSLAND: Störst är risken råka illa ut i Bengtsfors kommun

Bengtsfors är en av de kommuner där risken att råka ut för villainbrott är som störst i hela Västra Götaland. Men villainbrotten ökar i hela länet, visar siffror från Villaägarnas riksförbund.

I Dals-Ed och Åmål har villainbrotten ökat allra mest, procentuellt sett, bland Dalslandskommunerna under den senaste tioårsperioden. I båda kommunerna har ökat frekvensen med 300 procent. I Dals-Ed anmälde 12 villaägare under fjolåret att de råkat ut för inbrott.

Men det är ändå i Bengtsfors som risken är störst för att råka ut för inbrott. En procent av villaägarna råkade ut för inbrott under 2016. Under de senaste tio åren har Bengtsfors kommun fått se andelen villainbrott öka med 289 procent. Under fjolåret anmälde 35 villaägare att de drabbats av inbrott.

Även i Färgelanda kommun ökar inbrotten, om än inte riktigt lika mycket. 200 procent fler inbrott under de senaste tio åren är ändå en markant höjning. 12 villaägare i Färgelanda anmälde inbrott under 2016.

I fjol polisanmäldes 2 595 villainbrott i Västra Götalands län, vilket är en ökning med 66 procent sedan 1996.

”Måste ta krafttag”

– Att drabbas av inbrott är en integritetskränkning och något som småhusägare är särskilt oroliga för. Polisen och kommunerna behöver ta gemensamma krafttag och prioritera det brottsförebyggande arbetet. Dessutom behöver fler inbrottstjuvar sättas fast, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas riksförbund, i ett pressmeddelande.

Minst risk att drabbas av villainbrott i länet har de boende i Sotenäs. Där drabbades mindre än en promille av alla villor av inbrott i fjol.

I Dals-Ed och Åmål har villainbrotten ökat allra mest, procentuellt sett, bland Dalslandskommunerna under den senaste tioårsperioden. I båda kommunerna har ökat frekvensen med 300 procent. I Dals-Ed anmälde 12 villaägare under fjolåret att de råkat ut för inbrott.

Men det är ändå i Bengtsfors som risken är störst för att råka ut för inbrott. En procent av villaägarna råkade ut för inbrott under 2016. Under de senaste tio åren har Bengtsfors kommun fått se andelen villainbrott öka med 289 procent. Under fjolåret anmälde 35 villaägare att de drabbats av inbrott.

Även i Färgelanda kommun ökar inbrotten, om än inte riktigt lika mycket. 200 procent fler inbrott under de senaste tio åren är ändå en markant höjning. 12 villaägare i Färgelanda anmälde inbrott under 2016.

I fjol polisanmäldes 2 595 villainbrott i Västra Götalands län, vilket är en ökning med 66 procent sedan 1996.

”Måste ta krafttag”

– Att drabbas av inbrott är en integritetskränkning och något som småhusägare är särskilt oroliga för. Polisen och kommunerna behöver ta gemensamma krafttag och prioritera det brottsförebyggande arbetet. Dessutom behöver fler inbrottstjuvar sättas fast, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas riksförbund, i ett pressmeddelande.

Minst risk att drabbas av villainbrott i länet har de boende i Sotenäs. Där drabbades mindre än en promille av alla villor av inbrott i fjol.