2017-05-16 12:00

2017-05-16 12:00

Kommunen köper

BILLINGSFORS: Hus som tidigare inrymde Sehlins cykelaffär

Bengtsfors kommun köper det hus som tidigare inrymde Sehlins cykelaffär i Billingsfors. Den tidigare ägaren Jadwiga Johansson säljer för 400 000 kronor.

Just nu pågår arbeten för att öka Billingsfors attraktivitet.

Ett problem som lokala föreningar och privatpersoner lyft fram i diskussionen har varit att genomfarten inte är tilltalande och att många lokaler står tomma.

En del i att lösa detta är att kommunen nu köper in huset som tidigare inrymde Sehlins cykelaffär.

– Husets skick ger inget positivt intryck av Billingsfors, säger kommunchefen Göran Eriksson.

Därför avsätter kommunen ytterligare 400 000 kronor för att rusta upp huset och installera nytt värmesystem, fasadtvätt, nya fönster, ny altan och invändig renovering.

– Tanken är att huset ska användas för kaféverksamhet eller liknande, antingen i kommunal eller privat regi, säger Göran Eriksson.

Kommunen äger marken både norr och söder om byggnaden vilket innebär att köpet skapar möjlighet för att iordningställa torgyta, parkering, ställplats eller annat för att öka trivseln. På sikt skulle området även kunna bli ett bättre alternativ till hållplats för persontrafiken utmed järnvägen.

Just nu pågår arbeten för att öka Billingsfors attraktivitet.

Ett problem som lokala föreningar och privatpersoner lyft fram i diskussionen har varit att genomfarten inte är tilltalande och att många lokaler står tomma.

En del i att lösa detta är att kommunen nu köper in huset som tidigare inrymde Sehlins cykelaffär.

– Husets skick ger inget positivt intryck av Billingsfors, säger kommunchefen Göran Eriksson.

Därför avsätter kommunen ytterligare 400 000 kronor för att rusta upp huset och installera nytt värmesystem, fasadtvätt, nya fönster, ny altan och invändig renovering.

– Tanken är att huset ska användas för kaféverksamhet eller liknande, antingen i kommunal eller privat regi, säger Göran Eriksson.

Kommunen äger marken både norr och söder om byggnaden vilket innebär att köpet skapar möjlighet för att iordningställa torgyta, parkering, ställplats eller annat för att öka trivseln. På sikt skulle området även kunna bli ett bättre alternativ till hållplats för persontrafiken utmed järnvägen.