2017-05-15 08:37

2017-05-15 08:37

Nya sågverket slog upp portarna

NÖSSEMARK: Stort intresse för Vida i Nössemark

Intresset för det nya sågverket i Nössemark är stort. När Vida bjöd in till öppet hus i lördags ringlade köerna av besökare till visningarna långa

Vida i Nössemark är ett hypermodernt sågverk för klentimmer. Av timret såg regelvirke för främst export.

Sedan Vida köpte det då nedlagda sågverket av Moelven har mycket hänt, I pengar handlar det om investeringar på 300 miljoner kronor.

En helt ny specialanpassad såglinje var bland det första som sattes upp. Den är sedan i slutet av förra året i full drift.

Nu pågår byggnationen av ett hyvleri. När dt blir färdigt i höst kan företaget leverera färdighyvlade reglar.

Planerna är att när det tas i drift ska skiftgång på både sågen och hyvleriet införas.

Vida i Nössemark är ett hypermodernt sågverk för klentimmer. Av timret såg regelvirke för främst export.

Sedan Vida köpte det då nedlagda sågverket av Moelven har mycket hänt, I pengar handlar det om investeringar på 300 miljoner kronor.

En helt ny specialanpassad såglinje var bland det första som sattes upp. Den är sedan i slutet av förra året i full drift.

Nu pågår byggnationen av ett hyvleri. När dt blir färdigt i höst kan företaget leverera färdighyvlade reglar.

Planerna är att när det tas i drift ska skiftgång på både sågen och hyvleriet införas.