2017-05-15 13:38

2017-05-15 16:15

Fyra lekplatser försvinner

BENGTSFORS: 20 blir kvar

Fyra lekplatser i Bengtsfors kommun används så lite och anses vara i så dåligt skick att de behöver avvecklas. Kvar blir totalt 20 lekplatser.

De lekplatser som försvinner är de vid Grindgatan i Bengtsfors, Bäckenvägen i Bengtsfors, Tallmovägen i Dals Långed och Myresjövägen i Bäckefors.

Avvecklingen kommer att ske gradvis genom att den lekutrustning som dömts ut av säkerhetsskäl tas bort.

En annan anledning är att dessa lekplatser inte längre används i någon större utsträckning.

De som blir kvar

De 20 lekplatser som kommer att finnas kvar är följande:

• En vid varje förskola.

• En vid varje grundskola.

• Två stycken i Bengtsfors – vid Centralparken och Blekerigatan.

• En vid Baståsen i Billingsfors.

• Aktivitetsparken i Bäckefors.

• Tre stycken i Dals Långed – vid Hallingbacken, Minnetsvägen och Tomtebacken.

• En vid Hagenvägen i Skåpafors.

De lekplatser som försvinner är de vid Grindgatan i Bengtsfors, Bäckenvägen i Bengtsfors, Tallmovägen i Dals Långed och Myresjövägen i Bäckefors.

Avvecklingen kommer att ske gradvis genom att den lekutrustning som dömts ut av säkerhetsskäl tas bort.

En annan anledning är att dessa lekplatser inte längre används i någon större utsträckning.

De som blir kvar

De 20 lekplatser som kommer att finnas kvar är följande:

• En vid varje förskola.

• En vid varje grundskola.

• Två stycken i Bengtsfors – vid Centralparken och Blekerigatan.

• En vid Baståsen i Billingsfors.

• Aktivitetsparken i Bäckefors.

• Tre stycken i Dals Långed – vid Hallingbacken, Minnetsvägen och Tomtebacken.

• En vid Hagenvägen i Skåpafors.