2017-04-19 08:21

2017-04-19 08:21

Dals-Ed missade byggnadslov

DALS-ED: Får böta för skolmoduler

När Skolmodulerna vid Snörrumsskolansattes upp missade Dals-Eds kommun att söka bygglov. Nu har det blivit ett ärende för plan- och byggnadsnämnden.

– Vi kommer att följa regelverket i den här frågan. Det kommer att kosta pengar i form av böter, säger Ingvar Johannesson (C), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Han är också ordförande i kommunfullmäktige och gav information om frågan i samband med förra onsdagens sammanträde på Gamla Real.

Informationen gav dock inte upphov till några frågor från fullmäktiges ledamöter.

Plan- och byggnadsnämnden är i mångt och mycket en myndighetsstyrd nämnd. Den har ett tillsynsansvar enligt plan- och byggnadslagstiftningen.

Enligt den lagstiftningen måste medborgare, företag, landsting och kommuner söka bygglov även för tillfälliga lösningar som exempelvis moduler.

Det har Dals-Eds kommun missat och har satt upp moduler vid Snörrum i samband med ombyggnaden av skolan. Modulerna har också tagits i bruk. Undervisningen startade där den 14 mars. De planeras stå där till och med december.

Vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde i förra veckan beviljades kommunen bygglov i efterhand då en ansökan slutligen kommit in till nämnden.

– Vi kommer att följa regelverket i den här frågan. Det kommer att kosta pengar i form av böter, säger Ingvar Johannesson (C), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Han är också ordförande i kommunfullmäktige och gav information om frågan i samband med förra onsdagens sammanträde på Gamla Real.

Informationen gav dock inte upphov till några frågor från fullmäktiges ledamöter.

Plan- och byggnadsnämnden är i mångt och mycket en myndighetsstyrd nämnd. Den har ett tillsynsansvar enligt plan- och byggnadslagstiftningen.

Enligt den lagstiftningen måste medborgare, företag, landsting och kommuner söka bygglov även för tillfälliga lösningar som exempelvis moduler.

Det har Dals-Eds kommun missat och har satt upp moduler vid Snörrum i samband med ombyggnaden av skolan. Modulerna har också tagits i bruk. Undervisningen startade där den 14 mars. De planeras stå där till och med december.

Vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde i förra veckan beviljades kommunen bygglov i efterhand då en ansökan slutligen kommit in till nämnden.