2017-04-14 06:00

2017-04-14 06:00

Vård och ekonomi kan väljas på skolan i höst

BENGTSFORS: Nytt programutbud på Strömkullegymnasiet

Med start i höst erbjuder Strömkullegymnasiet i Bengtsfors två nya program. Ekonomi- och vård- och omsorgsprogrammet.

Vård- och omsorgsprogrammet är helt nytt för Strömkullegymnasiet, medan ekonomiprogrammet är något som återinförs efter tre års frånvaro.

Anledningen till att de båda programmen nu etableras på skolan är att många elever är intresserade av att läsa dessa.

Stort intresse

– Det finns även en vilja från politiskt håll att införa vård- och omsorgsprogrammet. Vården måste ha mer personal och det är ett högt tryck på arbetsförmedlingen för att få fram folk, säger rektor Carina Stålhandske.

– Intresset är stort, inte minst bland våra nyanlända, berättar biträdande rektor Urban Jansson.

Lätt att få jobb

Redan nu har skolan nio sökande till de totalt 18 platserna.

– Hälften av de sökande har utomeuropisk bakgrund och den första som sökte var en nyanländ, säger studievägledare Dennis Wessman.

Programmet har inga inriktningar, men däremot tre så kallade programutgångar. Dessa är äldreomsorg, hälso- och sjukvård och funktionshinderområdet.

Den som går färdigt vård- och omsorgsprogrammet blir utbildad undersköterska. Sedan kan man välja att antingen läsa vidare till exempelvis sjuksköterska eller gå direkt ut i arbetslivet.

– Den som läser vård- och omsorg får garanterat jobb, säger Carina Stålhandske.

Någon programansvarig för vård- och omsorg finns ännu inte, men tjänsten ligger ute.

Programansvarig för det nygamla ekonomiprogrammet blir, precis tidigare, läraren Annika Brodén.

– Skillnaden nu jämfört med då är att studenterna blir diplomerade och kommer i kontakt med det lokala näringslivet genom arbetsplatsförlagda utbildningar. Den som läser programmet kan läsa vidare på högskola och universitet, men blir också anställningsbar, säger Annika Brodén.

Det kommer att finnas två inriktningar på programmet – ekonomi och juridik.

Språknyheter

Men det händer också en del i övrigt på skolan. Inte minst när det gäller språktillvalen. På Strömkullegymnasiet kan man förutom engelska även läsa franska, spanska, tyska och kinesiska.

Ett ökat utbyte mellan elever från Strömkullegymnasiet och elever från andra länder är planerade och i viss mån redan i gång.

Spanska- och hotellläraren Javier Guirardo Rojas och restaurangläraren Pia Kullander berättar att två av deras elever just nu har arbetsplatsförlagd utbildning på en hotellkedja på Kanarieöarna.

David He, som just har blivit legitimerad lärare i kinesiska, tror också på fler elevutbyten, men också på samarbetsmöjligheter mellan exempelvis ekonomiprogrammet och de elever som väljer att läsa kinesiska.

Vård- och omsorgsprogrammet är helt nytt för Strömkullegymnasiet, medan ekonomiprogrammet är något som återinförs efter tre års frånvaro.

Anledningen till att de båda programmen nu etableras på skolan är att många elever är intresserade av att läsa dessa.

Stort intresse

– Det finns även en vilja från politiskt håll att införa vård- och omsorgsprogrammet. Vården måste ha mer personal och det är ett högt tryck på arbetsförmedlingen för att få fram folk, säger rektor Carina Stålhandske.

– Intresset är stort, inte minst bland våra nyanlända, berättar biträdande rektor Urban Jansson.

Lätt att få jobb

Redan nu har skolan nio sökande till de totalt 18 platserna.

– Hälften av de sökande har utomeuropisk bakgrund och den första som sökte var en nyanländ, säger studievägledare Dennis Wessman.

Programmet har inga inriktningar, men däremot tre så kallade programutgångar. Dessa är äldreomsorg, hälso- och sjukvård och funktionshinderområdet.

Den som går färdigt vård- och omsorgsprogrammet blir utbildad undersköterska. Sedan kan man välja att antingen läsa vidare till exempelvis sjuksköterska eller gå direkt ut i arbetslivet.

– Den som läser vård- och omsorg får garanterat jobb, säger Carina Stålhandske.

Någon programansvarig för vård- och omsorg finns ännu inte, men tjänsten ligger ute.

Programansvarig för det nygamla ekonomiprogrammet blir, precis tidigare, läraren Annika Brodén.

– Skillnaden nu jämfört med då är att studenterna blir diplomerade och kommer i kontakt med det lokala näringslivet genom arbetsplatsförlagda utbildningar. Den som läser programmet kan läsa vidare på högskola och universitet, men blir också anställningsbar, säger Annika Brodén.

Det kommer att finnas två inriktningar på programmet – ekonomi och juridik.

Språknyheter

Men det händer också en del i övrigt på skolan. Inte minst när det gäller språktillvalen. På Strömkullegymnasiet kan man förutom engelska även läsa franska, spanska, tyska och kinesiska.

Ett ökat utbyte mellan elever från Strömkullegymnasiet och elever från andra länder är planerade och i viss mån redan i gång.

Spanska- och hotellläraren Javier Guirardo Rojas och restaurangläraren Pia Kullander berättar att två av deras elever just nu har arbetsplatsförlagd utbildning på en hotellkedja på Kanarieöarna.

David He, som just har blivit legitimerad lärare i kinesiska, tror också på fler elevutbyten, men också på samarbetsmöjligheter mellan exempelvis ekonomiprogrammet och de elever som väljer att läsa kinesiska.