2017-04-14 09:00

2017-04-14 09:00

"Ska åtgärdas i år"

BROHÖGEN: Löfte från Bengtsfors kommun

Susanne Håkansson, tillförordnad driftschef på kommunens vatten- och renhållningsavdelning, säger att den tidigare tippen ska sluttäckas i år.
– Det är meningen. Så fort vi får tilldelningsbeslutet så kommer det här att åtgärdas.

Kommunfullmäktige beviljade pengar för att åtgärda problematiken kring den tidigare tippen redan år 2015. Men upphandlingen har dragit ut på tiden på grund av att personalen inte har hunnit med.

Men nu är alltså upphandlingen på gång och enligt Susanne Håkansson kommer en sluttäckning av tippen att ske under 2017.

– Jag räknar med att vi får ett tilldelningsbeslut inom några månader, säger hon.

Anette Levin, mark- och exploateringsingenjör på Bengtsfors kommun, har varit med och utrett frågan i ett tidigare skede.

Inte jätteakut

– Det har gjorts en del undersökningar i Stenebyälven och vi har fått till oss från fiskevårdsföreningar att man är oroliga för att utsläppen ska påverka fisket, men de undersökningar som har gjorts har inte visat på det. Vi ser att det finns föroreningar, men de är inte jätteakuta, säger hon.

Anette Levin fortsätter.

– Det har tagits prov på bottensediment, både upp- och nedströms, men det finns inga underlag som styrker att utsläppen har påverkat öringen. Men på sikt kan det bli vissa problem.

Den tidigare tippen användes som tipp för både industriavfall och hushållsavfall.

För 10-15 år sedan gjorde inledde kommunen ett arbete med en ny detaljplan, eftersom man vill planlägga för ett nytt industriområde. Då klassades området som en 2:a på en riskskala för miljöfarliga utsläpp, den näst högsta klassningen.

Kommunfullmäktige beviljade pengar för att åtgärda problematiken kring den tidigare tippen redan år 2015. Men upphandlingen har dragit ut på tiden på grund av att personalen inte har hunnit med.

Men nu är alltså upphandlingen på gång och enligt Susanne Håkansson kommer en sluttäckning av tippen att ske under 2017.

– Jag räknar med att vi får ett tilldelningsbeslut inom några månader, säger hon.

Anette Levin, mark- och exploateringsingenjör på Bengtsfors kommun, har varit med och utrett frågan i ett tidigare skede.

Inte jätteakut

– Det har gjorts en del undersökningar i Stenebyälven och vi har fått till oss från fiskevårdsföreningar att man är oroliga för att utsläppen ska påverka fisket, men de undersökningar som har gjorts har inte visat på det. Vi ser att det finns föroreningar, men de är inte jätteakuta, säger hon.

Anette Levin fortsätter.

– Det har tagits prov på bottensediment, både upp- och nedströms, men det finns inga underlag som styrker att utsläppen har påverkat öringen. Men på sikt kan det bli vissa problem.

Den tidigare tippen användes som tipp för både industriavfall och hushållsavfall.

För 10-15 år sedan gjorde inledde kommunen ett arbete med en ny detaljplan, eftersom man vill planlägga för ett nytt industriområde. Då klassades området som en 2:a på en riskskala för miljöfarliga utsläpp, den näst högsta klassningen.

  • Mattias Modéen