2017-04-14 09:00

2017-04-14 09:00

Fortsatta problem med utsläpp

BROHÖGEN: Befarar att fisken påverkas

Det är på nytt problem med utsläpp från kommunens tidigare avfallsanläggning i Brohögen. Regnvatten tränger igenom och missfärgar naturen.
– Det påverkar öringbeståndet i Stenebyälven, befarar naturvänner och fiskeintresserade.

Brunfärgad sörja tränger ut från den tidigare avfallsanläggningen i Brohögen. Den blandar sig i vattendraget som mynnar ut i Stenebyälven där öringen finns.

– Vi vet ju inte om det är så, men det här kan vara orsak till att öringbeståndet i Stenebyälven minskat kraftigt de senaste decennierna, säger Ingvar Arvidsson, engagerad i Naturskyddsföreningen i Skogsdal.

Fisken känslig

Problematiken är inte ny. Men just därför tycker fiske- och naturvänner att det är märkligt att situationen med utsläppen inte är lösta.

– Kommunen hade en tipp här på 70-talet när man lämnade i princip vad som helst. När det regnar läcker det igenom tippen och vattnet blir missfärgat. Det tar med sig en massa skit, säger Ingvar Arvidsson.

– Fisken är oerhört känslig för vattenkvalitén. Både doft och färg påverkar.

Uppfödningsplats

Lars-Inge Johansson, sportfiskare och tillsynsman för Stenebyälvens Fiskevårdsområde, berättar att Stenebyälven utgör uppfödningsplats för Laxsjöns öringar.

– Det är höga värden av föroreningar som rinner ner i Stenebyälven. Så har det varit i många år,

Kent Karlsson från Vattenrådet berättar att man började uppvakta kommunen och länsstyrelsen redan år 2000.

– Det är 17 år sedan. Vi vet att det finns grupper som jobbat med den här frågan och vi vet att det finns pengar för att kunna åtgärda problemen. Men ingenting händer.

Sedimenteringsbassäng

Ingvar Arvidsson igen.

– Det finns beslut på att det ska byggas en sedimenteringsbassäng och att tippen ska täckas ordentligt. Det är dags nu för kommunen att göra någonting åt den här situationen.

Brunfärgad sörja tränger ut från den tidigare avfallsanläggningen i Brohögen. Den blandar sig i vattendraget som mynnar ut i Stenebyälven där öringen finns.

– Vi vet ju inte om det är så, men det här kan vara orsak till att öringbeståndet i Stenebyälven minskat kraftigt de senaste decennierna, säger Ingvar Arvidsson, engagerad i Naturskyddsföreningen i Skogsdal.

Fisken känslig

Problematiken är inte ny. Men just därför tycker fiske- och naturvänner att det är märkligt att situationen med utsläppen inte är lösta.

– Kommunen hade en tipp här på 70-talet när man lämnade i princip vad som helst. När det regnar läcker det igenom tippen och vattnet blir missfärgat. Det tar med sig en massa skit, säger Ingvar Arvidsson.

– Fisken är oerhört känslig för vattenkvalitén. Både doft och färg påverkar.

Uppfödningsplats

Lars-Inge Johansson, sportfiskare och tillsynsman för Stenebyälvens Fiskevårdsområde, berättar att Stenebyälven utgör uppfödningsplats för Laxsjöns öringar.

– Det är höga värden av föroreningar som rinner ner i Stenebyälven. Så har det varit i många år,

Kent Karlsson från Vattenrådet berättar att man började uppvakta kommunen och länsstyrelsen redan år 2000.

– Det är 17 år sedan. Vi vet att det finns grupper som jobbat med den här frågan och vi vet att det finns pengar för att kunna åtgärda problemen. Men ingenting händer.

Sedimenteringsbassäng

Ingvar Arvidsson igen.

– Det finns beslut på att det ska byggas en sedimenteringsbassäng och att tippen ska täckas ordentligt. Det är dags nu för kommunen att göra någonting åt den här situationen.

  • Mattias Modéen