2017-03-17 12:00

2017-03-17 12:00

10 miljoner till cykelväg

FÄRGELANDA: Tecknar avtal om gång- och cykelväg till Stigen

Efter sex års funderande satsar nu Färgelanda kommun drygt 10 miljoner på en gång- och cykelväg mellan Färgelanda och Stigen. För dyrt, menar M och KD.

Kommunstyrelsen fattade nyligen beslutet att teckna avtal med Trafikverket avseende medfinansiering för produktion av en gång- och cykelväg mellan Färgelanda och Stigen. Den totala kostnaden för satsningen beräknas till 20, 4 miljoner kronor varav Färgelanda kommun ska finansiera hälften – 10, 2 miljoner kronor. Cykelvägen planeras bli 3,2 kilometer lång och ska förläggas längs den norra sidan av vägen mellan Färgelanda och Stigen.

Pengar till satsningen ska tas från den av kommunfullmäktige godkända investeringsramen i Mål- och resursplanen för 2017–2019.

”Inte till det priset”

Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet yrkade bifall på förslaget.

Det gjorde inte Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som yrkade avslag på förslaget. De menar att satsningen är för dyr.

”Vi har länge arbetat för att bygga en gång- och cykelväg mellan Färgelanda och Stigen. Därför är det tråkigt att inte kunna bifalla förslaget. Anledningen är att prislappen nu är uppe i över 20 miljoner kronor. De är ofattbart mycket pengar för en 3,2 kilometer lång gång- och cykelväg”, skriver Linda Jansson (M) och Peter Johansson (KD) i en anteckning till kommunstyrelsens protokoll.

De skriver vidare i anteckningen att det går att bygga fina cykelvägar på ett mer kostnadseffektivt sätt.

”Gärna pengar till cykelvägar men inte till det här priset”.

År 2013 uppgavs det, efter en beräkning av Färgelanda kommun, att projektet skulle kosta 8 miljoner kronor. I dag, vilket Dalslänningen redovisat för, ligger kostnaden på 20, 4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen fattade nyligen beslutet att teckna avtal med Trafikverket avseende medfinansiering för produktion av en gång- och cykelväg mellan Färgelanda och Stigen. Den totala kostnaden för satsningen beräknas till 20, 4 miljoner kronor varav Färgelanda kommun ska finansiera hälften – 10, 2 miljoner kronor. Cykelvägen planeras bli 3,2 kilometer lång och ska förläggas längs den norra sidan av vägen mellan Färgelanda och Stigen.

Pengar till satsningen ska tas från den av kommunfullmäktige godkända investeringsramen i Mål- och resursplanen för 2017–2019.

”Inte till det priset”

Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet yrkade bifall på förslaget.

Det gjorde inte Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som yrkade avslag på förslaget. De menar att satsningen är för dyr.

”Vi har länge arbetat för att bygga en gång- och cykelväg mellan Färgelanda och Stigen. Därför är det tråkigt att inte kunna bifalla förslaget. Anledningen är att prislappen nu är uppe i över 20 miljoner kronor. De är ofattbart mycket pengar för en 3,2 kilometer lång gång- och cykelväg”, skriver Linda Jansson (M) och Peter Johansson (KD) i en anteckning till kommunstyrelsens protokoll.

De skriver vidare i anteckningen att det går att bygga fina cykelvägar på ett mer kostnadseffektivt sätt.

”Gärna pengar till cykelvägar men inte till det här priset”.

År 2013 uppgavs det, efter en beräkning av Färgelanda kommun, att projektet skulle kosta 8 miljoner kronor. I dag, vilket Dalslänningen redovisat för, ligger kostnaden på 20, 4 miljoner kronor.

Bakgrund:

Redan 2011 avsattes pengar till gång- och cykelvägen.

2013 hade Färgelanda kommun samråd kring förslaget.

Trafikverket tog sedan fram en vägplan som Färgelanda kommun bekostade till 50 procent. Den kostade totalt drygt 1,7 miljoner kronor.

För att vägplanen skulle kunna fastställas, så att projektet kunde gå vidare mot byggnation, krävdes ett avtal mellan Trafikverket och Färgelanda kommun, vilket alltså nyligen klubbades i kommunstyrelsen.