2017-03-15 11:57

2017-03-15 11:57

Krossade glas i busskurer i Ed

DALS-ED: Kostsam förstörelselusta

Flera av Västtrafiks busskurer i Ed har vandaliserats. Krossat glas mötte chaufförerna på tisdagsmorgonen när de började köra sina turer.

Det är busskurerna vid Västra Edsmyren, Topperud, Ängshögevägen och Sunnanvindsvägen som var vandalernas mål.

Även under onsdagen syntes spåren efter tilltaget då krossat glas låg kvar i kurerna och på marken runt omkring.

Den här typen av förstörelselusta kostar Västtrafik mycket pengar. I förlängningen är det skattebetalarna som får stå för notan.

Västtrafik räknar med att det kostar 1 500 kronor att ersätta en krossad ruta.

Det är busskurerna vid Västra Edsmyren, Topperud, Ängshögevägen och Sunnanvindsvägen som var vandalernas mål.

Även under onsdagen syntes spåren efter tilltaget då krossat glas låg kvar i kurerna och på marken runt omkring.

Den här typen av förstörelselusta kostar Västtrafik mycket pengar. I förlängningen är det skattebetalarna som får stå för notan.

Västtrafik räknar med att det kostar 1 500 kronor att ersätta en krossad ruta.