2016-10-12 09:56

2016-10-12 09:56

Höjer ribban i nya miljöplanen

VÄSTRA GÖTALAND

Regionfullmäktige för Västra Götaland sade under tisdagen ja till en ny miljöplan för åren 2017–2020.

I planen ingår bland annat att sex områden prioriteras inom delområdet produkter och avfall. Bland löftena som införts sedan den förra miljöplanen, märks att klimatpåverkande utsläpp ska minska med 80 procent jämfört med 2006.

Enligt den regerande partigruppen (M, MP, L, C och KD) ska Västra Götaland vara den ledande regionen i Sverige när det gäller energieffektivisering av fastigheter, och regionen ska ha en fossilfri fordonsflotta inom 14 år.

I planen ingår bland annat att sex områden prioriteras inom delområdet produkter och avfall. Bland löftena som införts sedan den förra miljöplanen, märks att klimatpåverkande utsläpp ska minska med 80 procent jämfört med 2006.

Enligt den regerande partigruppen (M, MP, L, C och KD) ska Västra Götaland vara den ledande regionen i Sverige när det gäller energieffektivisering av fastigheter, och regionen ska ha en fossilfri fordonsflotta inom 14 år.