2016-10-08 12:00

2016-10-08 12:00

Missfärgat vatten inte farligt

BILLINGSFORS

Just nu pågår ett utbyte av ledningsnätet i Billingsfors. Detta förväntas vara klart vecka 44. Under arbetet förekommer det störningar av vattenleveransen som kan ge luft i eller missfärgning av vattnet, men det är inte farligt och kan åtgärdas genom att spola vatten.

Bengtsfors kommun ber därför boende i Billingsfors att spola ur rikligt med vatten om luft eller missfärgningar förekommer. Kommunen kommer också att genomföra extra spolningar av ledningsnätet via brandposter. De extra spolningarna som görs via brandposter kan göra att det rinner vatten på marken utan att det beror på någon vattenläcka eller liknande.

Just nu pågår ett utbyte av ledningsnätet i Billingsfors. Detta förväntas vara klart vecka 44. Under arbetet förekommer det störningar av vattenleveransen som kan ge luft i eller missfärgning av vattnet, men det är inte farligt och kan åtgärdas genom att spola vatten.

Bengtsfors kommun ber därför boende i Billingsfors att spola ur rikligt med vatten om luft eller missfärgningar förekommer. Kommunen kommer också att genomföra extra spolningar av ledningsnätet via brandposter. De extra spolningarna som görs via brandposter kan göra att det rinner vatten på marken utan att det beror på någon vattenläcka eller liknande.