2016-10-04 15:00

2016-10-04 15:00

Mer pengar till konstgräset

FÄRGELANDA: Kommunstyrelsen godkände ytterligare 1,4 miljoner till multiarena

I takt med att projektet på Högalid har blivit större har även notan blivit dyrare. Idén om en konstgräsplan har vuxit till en multiarena. Färgelanda kommun beviljar nu projektet ytterligare 1,4 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2014 att bevilja kommunens fotbollsföreningar, Valbo sportunion, 3 miljoner kronor för att bygga en konstgräsplan. Planerna växte ganska till att bli en multiarena med en konstgräsplan, en friidrottsdel för löpning, hopp och kastgrenar plus ett utegym.

Det som en gång beräknades kosta 10 miljoner kronor är nu uppe i drygt 12 miljoner.

– I dag är det något helt annat som vi planerar att bygga än det som vi startade med, säger Hans-Jacob Svensson, ordförande i Färgelanda IF.

Dyrare markarbeten

Dessutom har kostnaderna för markarbetena ökat.

– Vi hade hoppats på att kunna sälja stenmaterial till Färgelanda kommun, som ju bland annat ska göra ett vänstersvängfält nedanför Högalid, men efterfrågan finns inte i dagsläget.

Förutom kommunens 3 miljoner har projektet beviljats pengar från Allmänna arvsfonden, Dalslands sparbank, Svenska fotbollsförbundet, Dalslands fotbollsförbund, företagen IAC, Ica och Germund och Marton Bygg. Dock räcker inte det. För att ro projektet i land har Färgelanda IF vänt sig till Färgelanda kommun och äskat om ytterligare 1,9 miljoner kronor.

Saknar ännu pengar

Kommunstyrelsen hade ärendet på bordet förra onsdagen och beslutade då att bevilja 1,4 miljoner kronor.

Därmed saknas det fortfarande 500 000 kronor.

– Vi får genomföra mer eget arbete än planerat och vi kommer också att söka fler sponsorer, säger Hans-Jacob Svensson.

Skog har avverkats i området och inom kort ska stubbarna tas bort. Under vintern ska sprängning påbörjas och markarbetena beräknas vara klara i mars.

– Nu känns det riktigt bra. Nu är vi på banan igen, säger Hans-Jacob Svensson.

Kommunfullmäktige beslutade 2014 att bevilja kommunens fotbollsföreningar, Valbo sportunion, 3 miljoner kronor för att bygga en konstgräsplan. Planerna växte ganska till att bli en multiarena med en konstgräsplan, en friidrottsdel för löpning, hopp och kastgrenar plus ett utegym.

Det som en gång beräknades kosta 10 miljoner kronor är nu uppe i drygt 12 miljoner.

– I dag är det något helt annat som vi planerar att bygga än det som vi startade med, säger Hans-Jacob Svensson, ordförande i Färgelanda IF.

Dyrare markarbeten

Dessutom har kostnaderna för markarbetena ökat.

– Vi hade hoppats på att kunna sälja stenmaterial till Färgelanda kommun, som ju bland annat ska göra ett vänstersvängfält nedanför Högalid, men efterfrågan finns inte i dagsläget.

Förutom kommunens 3 miljoner har projektet beviljats pengar från Allmänna arvsfonden, Dalslands sparbank, Svenska fotbollsförbundet, Dalslands fotbollsförbund, företagen IAC, Ica och Germund och Marton Bygg. Dock räcker inte det. För att ro projektet i land har Färgelanda IF vänt sig till Färgelanda kommun och äskat om ytterligare 1,9 miljoner kronor.

Saknar ännu pengar

Kommunstyrelsen hade ärendet på bordet förra onsdagen och beslutade då att bevilja 1,4 miljoner kronor.

Därmed saknas det fortfarande 500 000 kronor.

– Vi får genomföra mer eget arbete än planerat och vi kommer också att söka fler sponsorer, säger Hans-Jacob Svensson.

Skog har avverkats i området och inom kort ska stubbarna tas bort. Under vintern ska sprängning påbörjas och markarbetena beräknas vara klara i mars.

– Nu känns det riktigt bra. Nu är vi på banan igen, säger Hans-Jacob Svensson.