2016-10-04 06:00

2016-10-04 06:00

Franciskus av Assisi kom till av en lind i Torrskog

TORRSKOG/ÄRTEMARK: I kväll avtäcks helgonbilden i Ärtemarks kyrka

En lind och en träsnidare i Torrskog. Ett par präster i Bengtsfors. Ett projekt inom Ärtemarks pastorat om den helige Franciskus.
På tisdagskvällen avtäcks Lennart Calås skulptur Franciskus av Assisi vid en Franciskusmässa i Ärtemarks kyrka.

Det hela började när prästerna Maria Reschke och Anders Evert upptäckte att de hade samma intresse för den helige Franciskus.

– Jag har ju haft Franciskus med mig i tankarna ända sedan jag var ung själv, säger Anders Evert.

Han berättar varför Franciskus av Assisi är en så fascinerande person för honom.

– När man möter Franciskus möter man en person som vågar släppa allt. Vi, de flesta av oss, håller fast vid det vi vet att vi kommer att förlora.

Franciskus, som föddes under namnet Giovanni di Bernadone, var son till en köpman och hade det gott ställt.

Han växte upp och levde ganska vidlyftigt. Men en dag fick han en syn, en uppenbarelse. Och den följdes av fler.

Till slut bestämde han sig för att avsäga sig all rikedom och leva som munk.

Startade projekt

De två prästernas intresse ledde till att Ärtemarks pastorat startade ett projekt med det populära helgonet i fokus. De har haft mässor i kyrkan en gång i månaden.

Och de företog en resa till Rom och Assisi, en grupp på 19 personer, många funktionärer, förtroendevalda med flera inom Svenska kyrkan.

En av deltagarna på den resan var Lennart Calås, konstnär och träsnidare från Torrskog i norra Bengtsfors kommun.

Det var när han och Anders Evert möttes på Ica, som prästen slängde ur sig: ”Tänk att ha en skulptur av Franciskus med några av våra svenska fåglar i en av våra kyrkor”.

Från Ica till kyrkan

– När man väcker en tanke hos Lennart Calås, så är han ganska snabb, konstaterar Anders Evert.

För lite drygt ett halvår senare står skulpturen klar att avtäckas.

Den är av en lind från Bråtnäs i Torrskog på Magnus Östanlinds mark.

Lennart Calås har läst på och lärt känna Franciskus, och har levt med uppdraget det senaste halvåret.

– Det här är nog det största jag har gjort, säger han.

Då har han ändå tillverkat ganska många saker till olika kyrkor, bland annat ett processionskors till Blomskog och en julkrubba till Torrskog, liksom en relief i Bengtsfors församlingshem.

Han har lärt känna Franciskus av Assisi och kan tycka att han har många sympatiska drag. Men kanske var han lite för extrem.

– Han är ju egentligen ohållbar i ett samhälle, men han hade en stor karisma och fick många anhängare.

Ifrågasätter lyx

Lennart Calås menar att Franciskus som symbol ifrågasätter jordelivets insamling av rikedom och lyx, och att han som sådan är mycket viktig, inte minst i kyrkans värld.

– Den nye påven har ju tagit Franciskus som namn, kanske just för att komma tillbaka till den låga verkligheten, säger Lennart Calås.

Han tycker att katolska kyrkan, och för den del också den protestantiska, kan lära mycket av Franciskus. Kyrkan borde kanske inte samla rikedom på hög och ägna sig åt makt och politik.

Calås funderade själv mycket på om det till exempel är stulet Inka-guld som smyckar flera av de kyrkor han såg på resan till Italien.

Ordensbroderns Thomas av Cellanos beskrivning av Franciskus utseende har hjälpt konstnären att hitta uttrycket.

Sedan är helgonet som framträder i Calås version lite mer välmående än den fattige, utmärglade munk som levde utomhus och bara åt undantagsvis. Och när han någon gång åt lagad mat, strödde han aska i den för att den inte skulle smaka gott.

Det hela började när prästerna Maria Reschke och Anders Evert upptäckte att de hade samma intresse för den helige Franciskus.

– Jag har ju haft Franciskus med mig i tankarna ända sedan jag var ung själv, säger Anders Evert.

Han berättar varför Franciskus av Assisi är en så fascinerande person för honom.

– När man möter Franciskus möter man en person som vågar släppa allt. Vi, de flesta av oss, håller fast vid det vi vet att vi kommer att förlora.

Franciskus, som föddes under namnet Giovanni di Bernadone, var son till en köpman och hade det gott ställt.

Han växte upp och levde ganska vidlyftigt. Men en dag fick han en syn, en uppenbarelse. Och den följdes av fler.

Till slut bestämde han sig för att avsäga sig all rikedom och leva som munk.

Startade projekt

De två prästernas intresse ledde till att Ärtemarks pastorat startade ett projekt med det populära helgonet i fokus. De har haft mässor i kyrkan en gång i månaden.

Och de företog en resa till Rom och Assisi, en grupp på 19 personer, många funktionärer, förtroendevalda med flera inom Svenska kyrkan.

En av deltagarna på den resan var Lennart Calås, konstnär och träsnidare från Torrskog i norra Bengtsfors kommun.

Det var när han och Anders Evert möttes på Ica, som prästen slängde ur sig: ”Tänk att ha en skulptur av Franciskus med några av våra svenska fåglar i en av våra kyrkor”.

Från Ica till kyrkan

– När man väcker en tanke hos Lennart Calås, så är han ganska snabb, konstaterar Anders Evert.

För lite drygt ett halvår senare står skulpturen klar att avtäckas.

Den är av en lind från Bråtnäs i Torrskog på Magnus Östanlinds mark.

Lennart Calås har läst på och lärt känna Franciskus, och har levt med uppdraget det senaste halvåret.

– Det här är nog det största jag har gjort, säger han.

Då har han ändå tillverkat ganska många saker till olika kyrkor, bland annat ett processionskors till Blomskog och en julkrubba till Torrskog, liksom en relief i Bengtsfors församlingshem.

Han har lärt känna Franciskus av Assisi och kan tycka att han har många sympatiska drag. Men kanske var han lite för extrem.

– Han är ju egentligen ohållbar i ett samhälle, men han hade en stor karisma och fick många anhängare.

Ifrågasätter lyx

Lennart Calås menar att Franciskus som symbol ifrågasätter jordelivets insamling av rikedom och lyx, och att han som sådan är mycket viktig, inte minst i kyrkans värld.

– Den nye påven har ju tagit Franciskus som namn, kanske just för att komma tillbaka till den låga verkligheten, säger Lennart Calås.

Han tycker att katolska kyrkan, och för den del också den protestantiska, kan lära mycket av Franciskus. Kyrkan borde kanske inte samla rikedom på hög och ägna sig åt makt och politik.

Calås funderade själv mycket på om det till exempel är stulet Inka-guld som smyckar flera av de kyrkor han såg på resan till Italien.

Ordensbroderns Thomas av Cellanos beskrivning av Franciskus utseende har hjälpt konstnären att hitta uttrycket.

Sedan är helgonet som framträder i Calås version lite mer välmående än den fattige, utmärglade munk som levde utomhus och bara åt undantagsvis. Och när han någon gång åt lagad mat, strödde han aska i den för att den inte skulle smaka gott.

Franciskus av Assisi

Den helige Franciskus

Född Giovanni di Bernadone 1181 i Assisi.

Död 1226 i Kyrkostaten.

Nedtecknade 1209 reglerna till franciskanerorden.

Franciskus förordade späkning och fullständig fattigdom, för att påminna om, Jesu liv på jorden.

Franciskus helgondag är i dag, den 4 oktober.

Den nuvarande påven, Franciskus, tog sitt påvenamn till helgonets ära.