2016-10-04 06:00

2016-10-04 06:00

Föreslår att flytta klasser

FÄRGELANDA: Politiker hoppar av efter förslag att flytta årskurserna 4–6 till Färgelanda

En flytt av årskurserna 4–6 från Ödeborg och Högsäter till Färgelanda. Kan det vara ett alternativ för att frigöra lokaler samt säkerställa att det finns behöriga lärare i alla ämnen? Frågan diskuteras just nu i Färgelanda kommun. I dagsläget är inga beslut fattade.

I och med bristen på platser inom barnomsorgen i Färgelanda kommun inrättades i våras en styrgrupp med uppgift att titta på den framtida strukturen för förskolan. Arbetet ska resultera i en utredning som främst ska fokusera på långsiktiga och alternativa lösningar för att åstadkomma hög kvalitet och närhet till förskolan.

En av sakerna som gruppen diskuterar är hur barnomsorgen kan få tillgång till fler lokaler. Frågan är om det ska byggas om, byggas till eller om moduler ska rymma förskolebarnen.

Behöver prata struktur

I styrgruppen ingår även barn- och utbildningschefen Helena H Kronberg, som vid septembermötet nämnde att en flytt av årskurserna 4–6 kan vara ett alternativ för att frigöra lokaler till barnomsorgen.

I minnesanteckningarna från mötet står det att ”kommunen i framtiden kan behöva diskutera strukturen på grundskoleverksamheten, bland annat med tanke på problematiken att rekrytera och anställa ämneslärare. En förändring skulle kunna vara att göra f–3-skolor och sedan en gemensam 4–9. Detta skulle innebära att lokaler frigörs i de skolor som skulle ändras till f–3 istället för dagens f–6”.

– Vi ser över hur vi kan få fler lokaler till barnomsorgen. Vi har diskuterat olika varianter, allt är på idéstadiet. En av dessa idéer är att flytta årskurserna 4–6 från Ödeborg och Högsäter till Färgelanda.

Hon menar att frågan hänger ihop med det arbete som bedrivs för att förbättra elevresultaten, där ytterligare en styrgrupp är tillsatt.

– Det är i dag svårt att täcka upp ytterskolorna med ämnesbehöriga lärare och vi måste se över hur vi löser det. Framtiden visar inte att det blir lättare, utan säkerligen ännu svårare, säger Helena H Kronberg.

I dagsläget är inga beslut fattade i frågan. Förvaltningen har inte heller fått något politiskt uppdrag att titta närmare på saken.

– Det är diskussionsunderlag. Vi försöker att vara kreativa i detta och vända på alla stenar, säger Helena H Kronberg.

Hoppade av

Styrgruppens utredning ska vara klar i oktober.

Peter Johansson (KD) och Linda Jansson (M) satt tidigare med i styrgruppen men valde att hoppa av när frågan kom upp till diskussion.

– Det här ligger så långt ifrån vad vi tycker hur Färgelanda ska utvecklas, om man går åt det hållet vill jag inte sitta med längre, säger Linda Jansson.

I och med bristen på platser inom barnomsorgen i Färgelanda kommun inrättades i våras en styrgrupp med uppgift att titta på den framtida strukturen för förskolan. Arbetet ska resultera i en utredning som främst ska fokusera på långsiktiga och alternativa lösningar för att åstadkomma hög kvalitet och närhet till förskolan.

En av sakerna som gruppen diskuterar är hur barnomsorgen kan få tillgång till fler lokaler. Frågan är om det ska byggas om, byggas till eller om moduler ska rymma förskolebarnen.

Behöver prata struktur

I styrgruppen ingår även barn- och utbildningschefen Helena H Kronberg, som vid septembermötet nämnde att en flytt av årskurserna 4–6 kan vara ett alternativ för att frigöra lokaler till barnomsorgen.

I minnesanteckningarna från mötet står det att ”kommunen i framtiden kan behöva diskutera strukturen på grundskoleverksamheten, bland annat med tanke på problematiken att rekrytera och anställa ämneslärare. En förändring skulle kunna vara att göra f–3-skolor och sedan en gemensam 4–9. Detta skulle innebära att lokaler frigörs i de skolor som skulle ändras till f–3 istället för dagens f–6”.

– Vi ser över hur vi kan få fler lokaler till barnomsorgen. Vi har diskuterat olika varianter, allt är på idéstadiet. En av dessa idéer är att flytta årskurserna 4–6 från Ödeborg och Högsäter till Färgelanda.

Hon menar att frågan hänger ihop med det arbete som bedrivs för att förbättra elevresultaten, där ytterligare en styrgrupp är tillsatt.

– Det är i dag svårt att täcka upp ytterskolorna med ämnesbehöriga lärare och vi måste se över hur vi löser det. Framtiden visar inte att det blir lättare, utan säkerligen ännu svårare, säger Helena H Kronberg.

I dagsläget är inga beslut fattade i frågan. Förvaltningen har inte heller fått något politiskt uppdrag att titta närmare på saken.

– Det är diskussionsunderlag. Vi försöker att vara kreativa i detta och vända på alla stenar, säger Helena H Kronberg.

Hoppade av

Styrgruppens utredning ska vara klar i oktober.

Peter Johansson (KD) och Linda Jansson (M) satt tidigare med i styrgruppen men valde att hoppa av när frågan kom upp till diskussion.

– Det här ligger så långt ifrån vad vi tycker hur Färgelanda ska utvecklas, om man går åt det hållet vill jag inte sitta med längre, säger Linda Jansson.