2016-10-03 17:09

2016-10-03 17:11

Bakslag för Nuntorpsskolan

DALSLAND

Nuntorpsskolan i Brålanda har råkat ut för ett bakslag sedan Skolinspektionen sagt nej till planerna på att starta ett Naturbruksgymnasium på den av regionen avvecklade skolan.

Myndigheten anser att Hushållningssällskapet, som det var tänkt, inte har förutsättningar att driva skolan i friskoleform. Bland annat anses de ekonomiska förutsättningarna inte tillräckligt väl tillgodosedda, uppger ttela. Inspektionen har även invändningar mot lokalerna.

Vänersborgs kommuns process för att köpa lokalerna kommer att fortgå. Blir det inte aktuellt med jordbruksutbildning kan det, enligt vad kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin uppger för ttela, bli aktuellt med äldreboende.

Myndigheten anser att Hushållningssällskapet, som det var tänkt, inte har förutsättningar att driva skolan i friskoleform. Bland annat anses de ekonomiska förutsättningarna inte tillräckligt väl tillgodosedda, uppger ttela. Inspektionen har även invändningar mot lokalerna.

Vänersborgs kommuns process för att köpa lokalerna kommer att fortgå. Blir det inte aktuellt med jordbruksutbildning kan det, enligt vad kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin uppger för ttela, bli aktuellt med äldreboende.