Boende glada för ny väg

FÄRGELANDA: Färre punka-kunder för Curt i Vattneböle

Ny asfalt och breddad vägbana. Att åka på väg 2081 mellan Rännelanda och Åttingsberg är numera en trevlig upplevelse efter att upprustningen nyligen blev klar. De boende längs vägen jublar.

– Det här är underbart, säger Curt Hansson.

Han bor längs väg 2081 där han också driver en bilverkstad. Att vägen nu har rustats innebär mycket för honom och de andra boende i området.

– Det här betyder jättemycket för oss, säger Curt Hansson.

I många år har vägen mellan Rännelanda och Åttingsberg varit under all kritik. Hålig, guppig och smal vägbana.

– Det har varit bedrövligt, säger Agneta Lindström.

– Och lagat och lappat till förbannelse, säger Birger Johansson.

Omfattande arbete

För cirka ett år sedan påbörjade Trafikverket arbetet med att rusta upp vägen. Alla sido- och tvärtrummor har bytts ut och vägen har breddats på flera platser. Vägen har också belagts med ny asfalt. Där vägen ligger på torv har det också gjorts extra insatser.

Under långa perioder har vägen varit helt avstängd på grund av vägarbetet, och boende har fått åka långa omvägar.

– Men vi har fått väldigt god information om läget hela tiden. Det har de skött jättefint, säger Birger Johansson.

För cirka en vecka sedan blev vägen i stort sett klar och trasslet som vägarbetet har inneburit för de boende är glömt.

– Vi firar varje dag nu, säger Birger Johansson.

Vägsträckan har ingått i en större satsning från Trafikverkets sida. Även vägarna 2094, Grösäter–Råggård, och 2105, Rölanda–Bäckefors har rustats upp.

– Vi har haft en projektbudget på 90 miljoner kronor, säger Richard Svennberg, projektledare vid Trafikverket.

Många dåliga vägar

Han säger att det i dag finns för många vägsträckor i Dalsland i för dåligt skick.

– Vi önskar att vi hade haft möjlighet att göra mer men vi har en pott att förhålla oss till. De vägsträckor vi väljer att prioritera är utpekade som viktiga för näringslivet, säger Richard Svennberg.

Det finns dock en negativ aspekt på att väg 2081 har blivit så bra som den är. Curt Hanssons affärer går sämre efter ombyggnationen.

– När vägen var dålig kom det cirka två bilar om dagen med punktering, säger Curt Hansson.

2016-09-30 06:00

2016-09-30 06:00