2016-09-29 10:16

2016-09-29 12:06

Vatten väller ut på Övre Terrassgatan

BILLINGSFORS: Vattenläcka ska fixas nästa vecka

Vatten har runnit ut genom en brunn på Övre Terrassgatan i Billingsfors i över ett dygn, och kommer att fortsätta in i nästa vecka. Det är en kran som läcker och kommunens va-avdelning måste vänta till Baståsvägen öppnas, innan Övre Terrassgatan kan stängas av.

Det ska ha varit i samband med ett arbete på ledningsnätet, som det började läcka vatten genom en kran som inte håller tätt.

Detta natten till onsdag. Vattnet vällde ut hela onsdagen. Och har fortsatt under torsdagen.

Är redan avstängt

– Vi kan inte stänga av gatan eftersom vi har stängt andra gator i Billingsfors, säger tekniske chefen Conny Carlsson. Men vi ska byta hela ventilen.

Blir det gjort före helgen?

– Nej, det blir inte före nästa vecka. Men vi har koll på vattnet, så att det inte ställer till det för villaägarna.

Vägen måste stängas av vid reparationsarbete. Eftersom Baståsvägen redan är avstängd i samband med arbeten med kulvertar för fjärrvärme, skulle det bli mycket krångligt att ta sig till skolan och bollhallen om också Övre Terrassgatan stängdes av.

Läget under kontroll

Men enligt Conny Carlsson ska arbetena på Baståsvägen bli klara inom några dagar.

Det är inga stora mängder vatten som rinner ut, och det ska kunna sväljas av avloppssystemet på gatan.

– Vi har det under kontroll, säger Conny Carlsson.

Det ska ha varit i samband med ett arbete på ledningsnätet, som det började läcka vatten genom en kran som inte håller tätt.

Detta natten till onsdag. Vattnet vällde ut hela onsdagen. Och har fortsatt under torsdagen.

Är redan avstängt

– Vi kan inte stänga av gatan eftersom vi har stängt andra gator i Billingsfors, säger tekniske chefen Conny Carlsson. Men vi ska byta hela ventilen.

Blir det gjort före helgen?

– Nej, det blir inte före nästa vecka. Men vi har koll på vattnet, så att det inte ställer till det för villaägarna.

Vägen måste stängas av vid reparationsarbete. Eftersom Baståsvägen redan är avstängd i samband med arbeten med kulvertar för fjärrvärme, skulle det bli mycket krångligt att ta sig till skolan och bollhallen om också Övre Terrassgatan stängdes av.

Läget under kontroll

Men enligt Conny Carlsson ska arbetena på Baståsvägen bli klara inom några dagar.

Det är inga stora mängder vatten som rinner ut, och det ska kunna sväljas av avloppssystemet på gatan.

– Vi har det under kontroll, säger Conny Carlsson.