2016-09-29 17:52

2016-09-29 17:52

Avtal mot brott

BENGTSFORS: Polis och kommun överens

Bengtsfors kommun och polisen har nu tecknat ett avtal med syfte att skapa ökad trygghet och minska brottsligheten.

– Tidigare hade vi ett detaljerat samverkansavtal, men den modellen använder inte polisen längre, utan nu tecknas en samverkansöverenskommelse, säger kommunchefen Göran Eriksson.

I den nuvarande överenskommelsen har parterna kommit överens om att fråga Bengtsfors kommuninvånare vad man upplever som otryggt. De tankar och förslag som man får in kommer sedan att användas till att ringa in vilket eller vilka områden som polis och kommun gemensamt skall lägga mer kraft på. Arbetet kommer att resultera i så kallade medborgarlöften.

– Tidigare hade vi ett detaljerat samverkansavtal, men den modellen använder inte polisen längre, utan nu tecknas en samverkansöverenskommelse, säger kommunchefen Göran Eriksson.

I den nuvarande överenskommelsen har parterna kommit överens om att fråga Bengtsfors kommuninvånare vad man upplever som otryggt. De tankar och förslag som man får in kommer sedan att användas till att ringa in vilket eller vilka områden som polis och kommun gemensamt skall lägga mer kraft på. Arbetet kommer att resultera i så kallade medborgarlöften.