2016-09-19 10:17

2016-09-19 10:17

Beslut om skyddsjakt på varg

DALS-ED: Jakten på Kynnefjällshannen

Angrepp av varg har skett i Bullaren vid sex tillfällfällen i augusti.
Nu har länsstyrelsen på eget initiativ fattat beslut om att skyddsjakt av en varg får ske i Bullaren samt I delar Dals-Eds och Munkedals kommuner.

Tillståndet gäller till och med den 9 oktober 2016.

Det senaste angreppet skedde natten till 18 augusti. Totalt har 14 får dödats eller fått avlivats till följd av angreppen.

Utöver angreppen mot får har länsstyrelsens besiktningsman funnit tecken som tyder på att tre nötbesättningar besökts av vargen. Två av dess har skenat ut ur sina hagar.

DNA-analys av färsk spillning har skett. Den visar att spillningen kommer från Kynnefjällshannen.

Denne är av skandinaviskt ursprung och därmed inte extra värdefull för vargstammens utveckling, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Tillståndet gäller till och med den 9 oktober 2016.

Det senaste angreppet skedde natten till 18 augusti. Totalt har 14 får dödats eller fått avlivats till följd av angreppen.

Utöver angreppen mot får har länsstyrelsens besiktningsman funnit tecken som tyder på att tre nötbesättningar besökts av vargen. Två av dess har skenat ut ur sina hagar.

DNA-analys av färsk spillning har skett. Den visar att spillningen kommer från Kynnefjällshannen.

Denne är av skandinaviskt ursprung och därmed inte extra värdefull för vargstammens utveckling, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.