2016-09-16 08:32

2016-09-16 08:32

Upphandling överklagas

BENGTSFORS: Fjärrvärme och vatten och avlopp

En upphandling avseende nedläggning av ledningar för fjärrvärme och vatten och avlopp mellan Bengtsfors och Billingsfors har överklagats.

Bengtsfors kommun har begärt in anbud för att lägga ner ledningar för fjärrvärme och VA mellan Bengtsfors och Billingsfors. Tre olika anbud kom in.

Efter utvärdering tilldelades uppdraget till ett av företagen. Detta företag har sagt sig kunna utföra arbetet för 24,4 miljoner kronor.

Ett av de andra företagen överklagade beslutet.

– Som skäl för överklagan har man angett att företaget som tilldelades arbetet saknar en kvalitetscertifiering för svetsning som vi har som krav, säger Peter Johansson, som är ekonomichef i Bengtsfors kommun.

Bengtsfors kommun har fått ett föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg där man ombeds yttra sig över överklagandet.

– Vårt yttrande är ännu inte klart. Det blir klart senast i morgon (läs i dag, fredag), säger Peter Johansson.

Beslutet att bygga ut fjärrvärmen mellan Billingsfors och Bengtsfors (som blir möjligt genom att ta tillvara på spillvärme från Munksjö Paper) har varit omdiskuterat och skarpt kritiserat.

Dels för att det kommer att kosta mycket pengar, dels för att antalet hushåll som visat intresse av att koppla upp sig på nätet inte anses vara nog många.

Under 2015 kopplade åtta villor och ett flerbostadshus upp sig på det kommunala fjärrvärmenätet.

Bengtsfors kommun har begärt in anbud för att lägga ner ledningar för fjärrvärme och VA mellan Bengtsfors och Billingsfors. Tre olika anbud kom in.

Efter utvärdering tilldelades uppdraget till ett av företagen. Detta företag har sagt sig kunna utföra arbetet för 24,4 miljoner kronor.

Ett av de andra företagen överklagade beslutet.

– Som skäl för överklagan har man angett att företaget som tilldelades arbetet saknar en kvalitetscertifiering för svetsning som vi har som krav, säger Peter Johansson, som är ekonomichef i Bengtsfors kommun.

Bengtsfors kommun har fått ett föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg där man ombeds yttra sig över överklagandet.

– Vårt yttrande är ännu inte klart. Det blir klart senast i morgon (läs i dag, fredag), säger Peter Johansson.

Beslutet att bygga ut fjärrvärmen mellan Billingsfors och Bengtsfors (som blir möjligt genom att ta tillvara på spillvärme från Munksjö Paper) har varit omdiskuterat och skarpt kritiserat.

Dels för att det kommer att kosta mycket pengar, dels för att antalet hushåll som visat intresse av att koppla upp sig på nätet inte anses vara nog många.

Under 2015 kopplade åtta villor och ett flerbostadshus upp sig på det kommunala fjärrvärmenätet.