2016-09-16 08:31

2016-09-16 08:31

Nytt reservat vid Laxsjön

BENGTSFORS: Gott om gammelskog

Länsstyrelsen har bildat ett nytt naturreservat vid Åsnebo, som ligger i sluttningarna ned mot Laxsjöns östra sida.

Det nya naturreservatet är 64 hektar stort och består av mycket gammelskog. Här växer granskogar med ett stort inslag av lövträd, grova klibbalar, kalkrika lodytor, en bäckravin, sumpskogar, naturskogsartad barrskog och lövskog på kalkrik mark.

– Vi har ett uppdrag från regering och riksdag att skydda skogar med höga naturvärden. Åsnebo är ett sådant område med gott om gammelskog med mycket lövträd, säger Tord Wennerblom, biolog på länsstyrelsen till Dalslänningen.

I området finns ett 40-tal så kallade signalarter och minst fem rödlistade arter, som flattoppad klubbsvamp, järpe och nötkråka.

För två år sedan godkände regeringen ett avtal som Naturvårdsverket och större markägare ingått om byte av mark för att skydda värdefulla skogar. Åsnebo är ett av dessa områden som nu alltså är skyddat som naturreservat. Området ägdes tidigare av Svenska kyrkan.

I naturreservatet planeras nu en del åtgärder för att öka naturvärdena ytterligare. Det handlar om att gallra ut en del gran för att gynna lövträd. På sikt ska en parkeringsplats anordnas och i från den ska en 2,8 kilometer lång vandringsled märkas ut så att besökare kan utforska området.

Det nya naturreservatet är 64 hektar stort och består av mycket gammelskog. Här växer granskogar med ett stort inslag av lövträd, grova klibbalar, kalkrika lodytor, en bäckravin, sumpskogar, naturskogsartad barrskog och lövskog på kalkrik mark.

– Vi har ett uppdrag från regering och riksdag att skydda skogar med höga naturvärden. Åsnebo är ett sådant område med gott om gammelskog med mycket lövträd, säger Tord Wennerblom, biolog på länsstyrelsen till Dalslänningen.

I området finns ett 40-tal så kallade signalarter och minst fem rödlistade arter, som flattoppad klubbsvamp, järpe och nötkråka.

För två år sedan godkände regeringen ett avtal som Naturvårdsverket och större markägare ingått om byte av mark för att skydda värdefulla skogar. Åsnebo är ett av dessa områden som nu alltså är skyddat som naturreservat. Området ägdes tidigare av Svenska kyrkan.

I naturreservatet planeras nu en del åtgärder för att öka naturvärdena ytterligare. Det handlar om att gallra ut en del gran för att gynna lövträd. På sikt ska en parkeringsplats anordnas och i från den ska en 2,8 kilometer lång vandringsled märkas ut så att besökare kan utforska området.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.