2016-09-16 08:32

2016-09-16 08:32

Bengtsfors gillar regionförslaget

BENGTSFORS

Bengtsfors kommunstyrelse ställer sig bakom förslaget från den så kallade Indelningskommittén om att Västra Götaland och Värmland 2018 ska bli ett gemensamt län.

– Det skulle tillföra en del positivt eftersom vi i mångt och mycket brottas med samma frågeställningar, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Han exemplifierar med att tala om infrastruktur och skogen.

– Jag tror att vi skulle kunna hitta många gemensamma saker där arbetet skulle kunna förstärkas, inte minst inom de gröna näringarna.

Om förslaget blir verklighet hamnar Dalsland geografiskt i mitten av det nya länet.

Bengtsfors kommunstyrelse ställer sig bakom förslaget från den så kallade Indelningskommittén om att Västra Götaland och Värmland 2018 ska bli ett gemensamt län.

– Det skulle tillföra en del positivt eftersom vi i mångt och mycket brottas med samma frågeställningar, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Han exemplifierar med att tala om infrastruktur och skogen.

– Jag tror att vi skulle kunna hitta många gemensamma saker där arbetet skulle kunna förstärkas, inte minst inom de gröna näringarna.

Om förslaget blir verklighet hamnar Dalsland geografiskt i mitten av det nya länet.