2016-07-29 06:00

2016-07-30 09:35

Avgifter vid Grean skapar stor debatt

BENGTSFORS: Badavgift kan strida mot allemansrätten

Badgäster vid Greans camping bötfälls. Böteslappar som har skapat en livlig debatt på Facebook den senaste veckan.

– Vi uppmanar dem att inte betala boten och att polisanmäla, säger Anette Klang på kommunen.

Ett flertal personer har reagerat på att de fått parkeringsböter när de parkerat vid Greans camping utanför Bengtsfors. Många är även irriterade över att de måste betala avgift för att bada.

En av dem som fått parkeringsböter är Alexander Adolfsson. Han la ut böteslappen på Facebook, som skapade stor debatt.

– Jag fick en böteslapp på 400 kronor, men det är dåligt skyltat, som om han vill att folk ska missa det. Dessutom blev jag fruktansvärt illa bemött när jag ifrågasatte boten, säger Alexander Adolfsson, och berättar att det finns de som fått 600 kronor i bötesbelopp.

En annan person berättar att hon fick böter eftersom hon inte parkerat inom markerat område.

– Vi letade efter en handikapparkering men hittade ingen. Det som är tråkigt är att de inte sa till oss i stället. Vi gjorde inte detta med uppsåt, berättar kvinnan som vill vara anonym.

Enligt de skyltar som finns vid infarten till campingen kostar det tio kronor i timmen att parkera.

Lars-Erik Persson är jurist vid länsstyrelsen i Västra Götaland. Han berättar att enligt lagen om felparkeringsavgift har en privat markägare rätt att ta ut en parkeringsavgift.

– En markägare behöver inget tillstånd för att ta ut en parkeringsavgift, men avgiften får inte överstiga kommunens och man måste ha skyltat med reglementsenliga skyltar, annars kan man få problem med att ta ut kontrollavgiften, säger han.

Omstritt område

Området runt Greans camping har varit omstritt sedan nuvarande ägaren, Thanh Duc Le, tog över i början på 2000-talet och var bland annat grunden till ett flertal debattinlägg och artiklar i Dalslänningen.

Kommunen vittnar även om att de fått ta emot ett flertal klagomål genom åren. Då handlade det främst om att badplatsen stängdes av för allmänheten, i dag handlar det även om att ägaren tar betalt för att allmänheten ska få bada.

– Vi fick betala 20 kronor för att bada, säger ett par ungdomar som Dalslänningen pratat med.

Enligt kommunen ingår badplatsen i campingens mark, och Thanh Duc Le har fått strandskyddsdispens för delar av marken. Länsstyrelsen ville dock inte upphäva strandskyddet helt, vilket skulle betyda att den fortsatt är en allmän plats. Allemansrätten och strandskyddet, som ger allmänheten rätt att gå längs stränder, bada, fiska med mera, ska i så fall råda.

– En markägare får inte hindra någon från att vistas på stranden eller från att bada, oavsett om ägaren håller rent och städar, förutsatt att det inte är ren tomtmark. Markägaren får heller inte ta betalt. Däremot får besökare inte använda markägarens faciliteter som till exempel dusch och andra sanitära anläggningar, säger Lars-Erik Persson.

I ett brev till Dalslänningen skriver Thanh och Ti Di Le att anledningen till att de i dag tar ut en avgift av badgäster är: ”Ägaren till campingen sköter och underhåller badplatsen med bryggor, hopptorn med mera dagligen, med en önskan om att ordning och reda ska gälla samt att det ska vara rent och snyggt.”

Upphäva rätten

Allemansrätten är, enligt Naturvårdsverket, inte entydig men vissa typer av anläggningar kan anses upphäva allemansrätten. Frågan är hur avancerad och påskostad en anläggning ska vara, och i dag finns det inga tydliga prejudikat eftersom frågan inte har prövats rättsligt.

Per Nilsson, handläggare på Naturvårdsverket, drar paralleller till målområdet vid Vasaloppsspåret i Mora där en domstol konstaterade att det krävs betydande investeringar och driftskostnader i form av barmarksförberedelser, markarbeten, snökanonanläggning, daglig skötsel med mera, för att området ska anses vara en anläggning som upphäver allemansrätten.

Han påpekar även att markägare som har någon form av verksamhet har företräde framför allmänheten, men att allmänheten får låna en privat brygga tillfälligt för att lägga till båten, bada, vila med mera, så länge ägaren inte behöver bryggan själv.

Ska polisanmäla

Ett flertal av dem som har bötfällts har, enligt kommentarer på Facebook, eller kommer att polisanmäla händelserna eftersom de anser att p-boten är felaktig.

Ett flertal personer har reagerat på att de fått parkeringsböter när de parkerat vid Greans camping utanför Bengtsfors. Många är även irriterade över att de måste betala avgift för att bada.

En av dem som fått parkeringsböter är Alexander Adolfsson. Han la ut böteslappen på Facebook, som skapade stor debatt.

– Jag fick en böteslapp på 400 kronor, men det är dåligt skyltat, som om han vill att folk ska missa det. Dessutom blev jag fruktansvärt illa bemött när jag ifrågasatte boten, säger Alexander Adolfsson, och berättar att det finns de som fått 600 kronor i bötesbelopp.

En annan person berättar att hon fick böter eftersom hon inte parkerat inom markerat område.

– Vi letade efter en handikapparkering men hittade ingen. Det som är tråkigt är att de inte sa till oss i stället. Vi gjorde inte detta med uppsåt, berättar kvinnan som vill vara anonym.

Enligt de skyltar som finns vid infarten till campingen kostar det tio kronor i timmen att parkera.

Lars-Erik Persson är jurist vid länsstyrelsen i Västra Götaland. Han berättar att enligt lagen om felparkeringsavgift har en privat markägare rätt att ta ut en parkeringsavgift.

– En markägare behöver inget tillstånd för att ta ut en parkeringsavgift, men avgiften får inte överstiga kommunens och man måste ha skyltat med reglementsenliga skyltar, annars kan man få problem med att ta ut kontrollavgiften, säger han.

Omstritt område

Området runt Greans camping har varit omstritt sedan nuvarande ägaren, Thanh Duc Le, tog över i början på 2000-talet och var bland annat grunden till ett flertal debattinlägg och artiklar i Dalslänningen.

Kommunen vittnar även om att de fått ta emot ett flertal klagomål genom åren. Då handlade det främst om att badplatsen stängdes av för allmänheten, i dag handlar det även om att ägaren tar betalt för att allmänheten ska få bada.

– Vi fick betala 20 kronor för att bada, säger ett par ungdomar som Dalslänningen pratat med.

Enligt kommunen ingår badplatsen i campingens mark, och Thanh Duc Le har fått strandskyddsdispens för delar av marken. Länsstyrelsen ville dock inte upphäva strandskyddet helt, vilket skulle betyda att den fortsatt är en allmän plats. Allemansrätten och strandskyddet, som ger allmänheten rätt att gå längs stränder, bada, fiska med mera, ska i så fall råda.

– En markägare får inte hindra någon från att vistas på stranden eller från att bada, oavsett om ägaren håller rent och städar, förutsatt att det inte är ren tomtmark. Markägaren får heller inte ta betalt. Däremot får besökare inte använda markägarens faciliteter som till exempel dusch och andra sanitära anläggningar, säger Lars-Erik Persson.

I ett brev till Dalslänningen skriver Thanh och Ti Di Le att anledningen till att de i dag tar ut en avgift av badgäster är: ”Ägaren till campingen sköter och underhåller badplatsen med bryggor, hopptorn med mera dagligen, med en önskan om att ordning och reda ska gälla samt att det ska vara rent och snyggt.”

Upphäva rätten

Allemansrätten är, enligt Naturvårdsverket, inte entydig men vissa typer av anläggningar kan anses upphäva allemansrätten. Frågan är hur avancerad och påskostad en anläggning ska vara, och i dag finns det inga tydliga prejudikat eftersom frågan inte har prövats rättsligt.

Per Nilsson, handläggare på Naturvårdsverket, drar paralleller till målområdet vid Vasaloppsspåret i Mora där en domstol konstaterade att det krävs betydande investeringar och driftskostnader i form av barmarksförberedelser, markarbeten, snökanonanläggning, daglig skötsel med mera, för att området ska anses vara en anläggning som upphäver allemansrätten.

Han påpekar även att markägare som har någon form av verksamhet har företräde framför allmänheten, men att allmänheten får låna en privat brygga tillfälligt för att lägga till båten, bada, vila med mera, så länge ägaren inte behöver bryggan själv.

Ska polisanmäla

Ett flertal av dem som har bötfällts har, enligt kommentarer på Facebook, eller kommer att polisanmäla händelserna eftersom de anser att p-boten är felaktig.

  • Jessica Eriksson