2016-07-15 12:00

2016-07-15 12:00

Dressiner kan övertas

GUSTAVSFORS: När Årjäng planerar att riva upp och asfaltera järnvägsspåret

Medan Årjängs kommun överväger att riva upp banvallen och asfaltera ser entreprenören Royne Karlsson i Gustavsfors nya möjligheter.
– Jag tar mer än gärna över dressintrafiken mot Bengtsfors, säger han.

I våras kunde Dalslänningen berätta om Årjängs kommun planer på att riva upp och asfaltera järnvägsspåret mellan Årjäng och Gustavsfors.

– Det är en briljant idé, säger Royne Karlsson som driver Restaurang Sjömagasinet i Gustavsfors.

– Jag tar gärna över dressinuthyrningen mellan Gustavsfors och Bengtsfors samtidigt som vi kunna hålla länsöverskridande cykel- och inlineslopp.

En turistisk knutpunkt

Royne Karlsson menar att Gustavsfors har alla möjligheter att utvecklas som en knutpunkt för turismen.

– Här finns också bäddar till skillnad från många andra ställen i Dalsland. Förutom Sjömagasinet finns det bed and breakfast på Svens kopparkittel och bäddar på Alcatraz. Själv håller jag även på att bygga upp båttrafiken.

– Jag vill vara med om att expandera och utveckla Gustavsfors och dressintrafiken är en av våra stora kunder, säger Royne Karlsson.

Hela dressinsträckan Bengtsfors-Årjäng är 52 kilometer lång. Den som nöjer sig att åka till Gustavsfors trampar 24 kilometer.

– Jag tror att sträckan Gustavsfors–Bengtsfors räcker gott och väl. Det är en lagom resväg, säger Royne Karlsson.

Enligt DVVJ:s senaste årsredovisning ökade dressinuthyrningen ifjol med fem procent jämfört med året innan, antalet dressintrampare ökade därmed från 5 930 till 6 304.

Mångmiljonprojekt

Kommunstyrelsen i Årjäng har gett chefen för medborgarservice, Owe Lindström, uppdraget att utreda möjligheterna till ett förändrat användningssätt av banvallen mellan Årjäng och Gustavsfors.

– Jag kommer att fråga hur turismnäringen ställer sig till det här och undersöka vilka finansieringsmöjligheter som finns för att riva upp och asfaltera banan, säger Owe Lindström.

Han berättar att en grov kalkyl har visat att det kommer att kosta omkring 12 miljoner kronor.

– Vi kommer i så fall behöva EU-stöd för detta.

Ärendet har väckt i form av ett medborgarförslag. Sedan har Centerpartiet drivit frågan. Argumentet är att det ur folkhälsosynpunkt skulle vara fördelaktigt att satsa på en gång- och cykelbana där även rullskidor och inlines kan användas.

Under början av 2017 ska Owe Lindström presentera sin första delrapport.

I våras kunde Dalslänningen berätta om Årjängs kommun planer på att riva upp och asfaltera järnvägsspåret mellan Årjäng och Gustavsfors.

– Det är en briljant idé, säger Royne Karlsson som driver Restaurang Sjömagasinet i Gustavsfors.

– Jag tar gärna över dressinuthyrningen mellan Gustavsfors och Bengtsfors samtidigt som vi kunna hålla länsöverskridande cykel- och inlineslopp.

En turistisk knutpunkt

Royne Karlsson menar att Gustavsfors har alla möjligheter att utvecklas som en knutpunkt för turismen.

– Här finns också bäddar till skillnad från många andra ställen i Dalsland. Förutom Sjömagasinet finns det bed and breakfast på Svens kopparkittel och bäddar på Alcatraz. Själv håller jag även på att bygga upp båttrafiken.

– Jag vill vara med om att expandera och utveckla Gustavsfors och dressintrafiken är en av våra stora kunder, säger Royne Karlsson.

Hela dressinsträckan Bengtsfors-Årjäng är 52 kilometer lång. Den som nöjer sig att åka till Gustavsfors trampar 24 kilometer.

– Jag tror att sträckan Gustavsfors–Bengtsfors räcker gott och väl. Det är en lagom resväg, säger Royne Karlsson.

Enligt DVVJ:s senaste årsredovisning ökade dressinuthyrningen ifjol med fem procent jämfört med året innan, antalet dressintrampare ökade därmed från 5 930 till 6 304.

Mångmiljonprojekt

Kommunstyrelsen i Årjäng har gett chefen för medborgarservice, Owe Lindström, uppdraget att utreda möjligheterna till ett förändrat användningssätt av banvallen mellan Årjäng och Gustavsfors.

– Jag kommer att fråga hur turismnäringen ställer sig till det här och undersöka vilka finansieringsmöjligheter som finns för att riva upp och asfaltera banan, säger Owe Lindström.

Han berättar att en grov kalkyl har visat att det kommer att kosta omkring 12 miljoner kronor.

– Vi kommer i så fall behöva EU-stöd för detta.

Ärendet har väckt i form av ett medborgarförslag. Sedan har Centerpartiet drivit frågan. Argumentet är att det ur folkhälsosynpunkt skulle vara fördelaktigt att satsa på en gång- och cykelbana där även rullskidor och inlines kan användas.

Under början av 2017 ska Owe Lindström presentera sin första delrapport.