2016-07-05 09:00

2016-07-05 09:00

Sågverket rustas och rekryterar

NÖSSEMARK: Vida-gruppen förbereder inför starten i höst

I november startar Vida-gruppen åter Nössemarkssågen. Sedan årsskiftet har verksamheten legat nere, medan de nya ägarna investerat och rekryterat personal.

– Vi gör en storsatsning för att modernisera Nössemarkssågen. Det handlar om maskiner för i storleksordningen 250 till 300 miljoner kronor, säger Johan Blixt, tillförordnad vd för Vida.

Vida-gruppen håller nu på att rekrytera personal till den nya Nössemarkssågen, som kommer att anpassas helt för klentimmer.

– Vi behöver totalt 25 personer till första skiftet och har några vakanser kvar att fylla. Andra skiftet, som handlar om 25 personer till, kommer vi att kunna börja rekrytera till under nästa år.

Hur många av dem som jobbat tidigare på Nössemarks Trä kommer att få fortsatt jobb?

– Det handlar om cirka 15 stycken i första skedet. En del av dem som har jobbat där tidigare har fått andra jobb. Sedan kommer vi som sagt att behöva mer personal i nästa skede.

– Vi har också anställt en ny vd, Styrbjörn Johansson. Han kommer ursprungligen från Dalsland även om han inte har arbetat på något dalsländskt sågverk. Styrbjörn Johansson är civilingenjör och har arbetat inom bland annat Holmen Paper Braviken och Stora Enso.

Just nu söker Vida underhållstekniker och produktionsplanerare.

– Det är två centrala positioner med ansvar för att utveckla underhållet respektive flödet genom sågverket, från sönderdelning till optimerad produkt.

Vilka förhoppningar har ni på den här satsningen?

– Vi har stora förhoppningar. Det är en jättesatsning för Vida och det är förstås också roligt för bygden. Det är inte bara sågen som drar nytta av det här utan det finns många delar kopplade till verksamheten som transportföretag, skogsföretag och servicetjänster, säger Johan Blixt.

– Vi gör en storsatsning för att modernisera Nössemarkssågen. Det handlar om maskiner för i storleksordningen 250 till 300 miljoner kronor, säger Johan Blixt, tillförordnad vd för Vida.

Vida-gruppen håller nu på att rekrytera personal till den nya Nössemarkssågen, som kommer att anpassas helt för klentimmer.

– Vi behöver totalt 25 personer till första skiftet och har några vakanser kvar att fylla. Andra skiftet, som handlar om 25 personer till, kommer vi att kunna börja rekrytera till under nästa år.

Hur många av dem som jobbat tidigare på Nössemarks Trä kommer att få fortsatt jobb?

– Det handlar om cirka 15 stycken i första skedet. En del av dem som har jobbat där tidigare har fått andra jobb. Sedan kommer vi som sagt att behöva mer personal i nästa skede.

– Vi har också anställt en ny vd, Styrbjörn Johansson. Han kommer ursprungligen från Dalsland även om han inte har arbetat på något dalsländskt sågverk. Styrbjörn Johansson är civilingenjör och har arbetat inom bland annat Holmen Paper Braviken och Stora Enso.

Just nu söker Vida underhållstekniker och produktionsplanerare.

– Det är två centrala positioner med ansvar för att utveckla underhållet respektive flödet genom sågverket, från sönderdelning till optimerad produkt.

Vilka förhoppningar har ni på den här satsningen?

– Vi har stora förhoppningar. Det är en jättesatsning för Vida och det är förstås också roligt för bygden. Det är inte bara sågen som drar nytta av det här utan det finns många delar kopplade till verksamheten som transportföretag, skogsföretag och servicetjänster, säger Johan Blixt.

Bakgrund

I juni 2015 meddelade dåvarande ägaren Moelven att Nössemarks Trä skulle läggas ner på grund av dålig lönsamhet. I december samma år blev det känt att Vida-gruppen köper loss sågen med planen att satsa helt på klentimmer.

Källa: