2016-07-05 10:19

2016-07-05 10:19

Brandrisken mycket liten

DALSLAND

Regnet som kommit var kanske inte så välkommet av många, men enligt SMHI har det sänkt brandrisken i Dalsland avsevärt, och den är i nuläget mycket liten.

Räddningschefen i Dals-Ed, Per Sandström, bedömer inte att brandrisken längre är överhängande och har hävt eldningsförbudet. Även i Bengtsfors kommun får man elda i mindre omfattning, det vill säga inte mer än en kubik.

Generellt är det eldningsförbud i juni, juli och augusti i Dalslands och Nordmarkens sjösystem. Eldning i godkända eldstäder och grillning i upphöjd grill är dock tillåten. Sådan eldning sker dock alltid under eget ansvar.

Räddningschefen i Dals-Ed, Per Sandström, bedömer inte att brandrisken längre är överhängande och har hävt eldningsförbudet. Även i Bengtsfors kommun får man elda i mindre omfattning, det vill säga inte mer än en kubik.

Generellt är det eldningsförbud i juni, juli och augusti i Dalslands och Nordmarkens sjösystem. Eldning i godkända eldstäder och grillning i upphöjd grill är dock tillåten. Sådan eldning sker dock alltid under eget ansvar.