2016-07-02 10:33

2016-07-02 10:34

Björnhuset rustas upp i ett svep

FÄRGELANDA: Fortsatt politisk oenighet

I höstas beslutade Färgelanda kommun att bygga om det omstridda Björnhuset för max 10 miljoner kronor. Nu har majoriteten även fått igenom att anläggningen ska rustas upp i ett svep.

Från oppositionens sida (C, M och KD) vill man fortsätta fatta beslut i etapper om upprustningen av livsmedelsklustret Björnhuset.

När frågan diskuterades i kommunstyrelsen valde oppositionen att yrka på återremiss i frågan.

– Vi tyckte att det saknades information och vi vill det bästa för verksamheten. Därför vill vi inte gå lika fort fram som majoriteten, säger Tobias Bernhardsson (C).

Men majoriteten, under ledning av kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson (S), ville få till en snabbare lösning.

– Det har varit ett fasligt tjafs tycker jag. Oppositionen vill fortsätta ta det här en etapp i taget, men vi kan inte hålla på så, säger hon.

– Det här var bland annat nödvändigt för att Dalsspira skulle kunna påbörja sin produktion. Anläggningen är nu väldigt fin invändigt, men inte utvändigt. Vi ska upphandla asfaltering och väntas bli klara med arbetet i höst, säger Ulla Börjesson som inte tror att kommunen kommer att behöva göra av med hela summan av de beslutade tio miljonerna.

Arbetet med att rusta upp Björnhuset påbörjades vid årsskiftet.

Beslutet har föregåtts av heta diskussioner och Per Krokström (M) har bland annat kallat turerna kring Björnhuset för ”en av Sveriges största skandaler”.

Det enda politikerna tycks ha varit överens om är att Björnhuset behöver anpassas för att kunna hyras ut till nya verksamheter och att det finns ett visst underhållsbehov. Men vägen framåt råder det mycket skilda meningar kring.

Från oppositionens sida (C, M och KD) vill man fortsätta fatta beslut i etapper om upprustningen av livsmedelsklustret Björnhuset.

När frågan diskuterades i kommunstyrelsen valde oppositionen att yrka på återremiss i frågan.

– Vi tyckte att det saknades information och vi vill det bästa för verksamheten. Därför vill vi inte gå lika fort fram som majoriteten, säger Tobias Bernhardsson (C).

Men majoriteten, under ledning av kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson (S), ville få till en snabbare lösning.

– Det har varit ett fasligt tjafs tycker jag. Oppositionen vill fortsätta ta det här en etapp i taget, men vi kan inte hålla på så, säger hon.

– Det här var bland annat nödvändigt för att Dalsspira skulle kunna påbörja sin produktion. Anläggningen är nu väldigt fin invändigt, men inte utvändigt. Vi ska upphandla asfaltering och väntas bli klara med arbetet i höst, säger Ulla Börjesson som inte tror att kommunen kommer att behöva göra av med hela summan av de beslutade tio miljonerna.

Arbetet med att rusta upp Björnhuset påbörjades vid årsskiftet.

Beslutet har föregåtts av heta diskussioner och Per Krokström (M) har bland annat kallat turerna kring Björnhuset för ”en av Sveriges största skandaler”.

Det enda politikerna tycks ha varit överens om är att Björnhuset behöver anpassas för att kunna hyras ut till nya verksamheter och att det finns ett visst underhållsbehov. Men vägen framåt råder det mycket skilda meningar kring.

Bakgrund

I höstas beslutade fullmäktige att livsmedelsklustret Björnhuset skulle byggas om för en kostnad på max 10 miljoner. Oppositionen menade att det saknades hyresavtal, en riskanalys och laglighetsprövning och motsatte sig beslutet.

Källa: