2016-07-01 08:58

2016-07-01 08:58

Ridklubben får tidsfrist

FÄRGELANDA: Hästkrafter gav sex månaders förlängt hyresavtal

Färgelanda ridklubb får sitt hyresavtal förlängt med sex månader. Detta efter att kommunen har fått till ett tillfälligt avtal med fastighetsägaren.
– En tillfällig lösning, men det känns ändå bra. Annars hade vi tvingats flytta ut, säger ridklubbens ordförande Carita Blad-Ljungqvist.

Den 200 människor och hästar starka demonstrationståget som föregick fullmäktigemötet i tisdags gav resultat. Men vilken effekt protesterna fick beror lite på vem man frågar.

– Jag tror att demonstrationen gjorde att fler blev lite mer upplysta både inom kommunen och hos fastighetsägaren, säger Carita Blad-Ljungqvist.

– Det skulle innebära att en himla massa barn och ungdomar inte får någonstans att ta vägen. Vi är egentligen en fritidsgård som har öppet sex dagar i veckan. Många av våra totalt 300 medlemmar har bokstavskombinationer och funktionshinder och ägnar sig inte åt lagsporter, utan har lite andra förutsättningar. Därför är det här en oerhört viktig verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson (S) menar att framför allt fastighetsägaren Sandvalls gård AB (med KD-politikern Peter Johansson i spetsen) fick något att fundera på.

– Jag tror att fastighetsägaren blev medveten om att kommunen inte kan köpa anläggningen för 8 miljoner kronor och backade. Det är den tolkningen jag gör, säger kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson (S).

– Nu har vi hittat en lösning som visserligen är tillfällig, men som är bättre än ingen lösning alls. Jag vill inte att den här verksamheten ska försvinna.

Peter Johansson menar å sin sida att det är kommunen som saknat vilja att lösa situationen.

– Vi vill få till en långsiktig lösning och har erbjudit kommunen att köpa anläggningen, men kommunen har inte tagit något som helst initiativ. Det handlar inte om att jag tagit intryck av protesterna. Jag känner väl till klubben och rider själv.

– Bakgrunden är att kommunen säger att man inte vill gynna en enskild näringsidkare och vill därför inte köpa anläggningen. Men nu har vi nu nått en tillfällig lösning där kommunen fortsätter hyra anläggningen i ytterligare sex månader och ridklubben fortsätter hyra av kommunen. Sedan får vi se vad som händer. I juli lägger vi ut anläggningen till försäljning och såväl kommunen som ridklubben får möjlighet att köpa den.

Carita Blad-Ljungqvist hoppas att situationen ska kunna lösas under året.

– Vi är en ideell förening som inte har pengar på banken och det känns jättebra att vi får den här fristen, även om det egentligen bara handlar om att förhala problemet. Men vi har fått en livlina.

Den 200 människor och hästar starka demonstrationståget som föregick fullmäktigemötet i tisdags gav resultat. Men vilken effekt protesterna fick beror lite på vem man frågar.

– Jag tror att demonstrationen gjorde att fler blev lite mer upplysta både inom kommunen och hos fastighetsägaren, säger Carita Blad-Ljungqvist.

– Det skulle innebära att en himla massa barn och ungdomar inte får någonstans att ta vägen. Vi är egentligen en fritidsgård som har öppet sex dagar i veckan. Många av våra totalt 300 medlemmar har bokstavskombinationer och funktionshinder och ägnar sig inte åt lagsporter, utan har lite andra förutsättningar. Därför är det här en oerhört viktig verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson (S) menar att framför allt fastighetsägaren Sandvalls gård AB (med KD-politikern Peter Johansson i spetsen) fick något att fundera på.

– Jag tror att fastighetsägaren blev medveten om att kommunen inte kan köpa anläggningen för 8 miljoner kronor och backade. Det är den tolkningen jag gör, säger kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson (S).

– Nu har vi hittat en lösning som visserligen är tillfällig, men som är bättre än ingen lösning alls. Jag vill inte att den här verksamheten ska försvinna.

Peter Johansson menar å sin sida att det är kommunen som saknat vilja att lösa situationen.

– Vi vill få till en långsiktig lösning och har erbjudit kommunen att köpa anläggningen, men kommunen har inte tagit något som helst initiativ. Det handlar inte om att jag tagit intryck av protesterna. Jag känner väl till klubben och rider själv.

– Bakgrunden är att kommunen säger att man inte vill gynna en enskild näringsidkare och vill därför inte köpa anläggningen. Men nu har vi nu nått en tillfällig lösning där kommunen fortsätter hyra anläggningen i ytterligare sex månader och ridklubben fortsätter hyra av kommunen. Sedan får vi se vad som händer. I juli lägger vi ut anläggningen till försäljning och såväl kommunen som ridklubben får möjlighet att köpa den.

Carita Blad-Ljungqvist hoppas att situationen ska kunna lösas under året.

– Vi är en ideell förening som inte har pengar på banken och det känns jättebra att vi får den här fristen, även om det egentligen bara handlar om att förhala problemet. Men vi har fått en livlina.

Bakgrund

Vid månadsskiftet juni/juli går det nuvarande hyreskontraktet av anläggningen i Slätthult ut för Färgelanda ridklubb. Fastighetsägaren Sandvalls gård AB vill hitta en mer långsiktig lösning och kommer i juli att lägga ut den till försäljning för 8 miljoner kronor. Färgelanda ridklubb har anlitat en egen värderare av anläggningen som anser att den är värd cirka 4 miljoner kronor. Ridklubben vill köpa anläggningen och har fått lånelöfte från banken, men behöver också ekonomiskt stöd från kommunen, vilket de hittills inte har fått.

Källa: