2016-07-01 06:00

2016-07-01 08:00

Kommunen betalar skadestånd

BENGTSFORS: Till Taxi Väst AB

Bengtsfors kommun går med på att betala 118 696 kronor i skadestånd till Taxi Väst AB. Detta efter att kommunen hade tecknat ett avtal om skolskjutsar med Laxarby Taxi utan att ha gjort någon upphandling.

– Bakgrunden är att vi köpte in tjänster av Laxarby Taxi för att snabbt kunna lösa en situation som uppkommit för några elever som hade särskilda behov. Nu är det här utagerat och vi har ett avtal med Västtrafik som rör all skoltrafik, säger kommunens utredare Sara Larsson.

Hur slår det här ekonomiskt mot kommunen?

– Kostnaderna för skoltrafik varierar väldigt mycket från år till år och det är svårt att veta hur det här påverkar oss. Vi har haft elever som kostat oss upp till flera hundra tusen per år på grund av att de haft särskilda behov medan andra elever kostar omkring tio tusen kronor per år.

– Det är svårt att budgetera för det eftersom det beror på vilka och hur många elever som flyttar in eller flyttar ut.

– Jag kommer att titta närmare på hur det ser ut för första halvåret under nästa vecka för att få en bättre värdemätare, säger Sara Larsson.

Kommunen snabbskrev 2014 en direktupphandling med Laxarby Taxi, vilket Taxi Väst menade var otillåtet. Företaget riktade därför ett skadeståndskrav mot kommunen.

Över en miljon

Enligt Taxi Västs advokater ska kommunen under 2015 ha anskaffat tjänster från Laxarby Taxi till ett belopp motsvarande närmare 1,2 miljoner kronor ”utan att beakta tvingande annonseringsregler i lagen om offentlig upphandling”.

Taxi Väst satte ett skadeståndskrav på tio procent av denna summa, närmare bestämt 118 696 kronor. En summa som nu kommunen alltså väljer att betala.

– Bakgrunden är att vi köpte in tjänster av Laxarby Taxi för att snabbt kunna lösa en situation som uppkommit för några elever som hade särskilda behov. Nu är det här utagerat och vi har ett avtal med Västtrafik som rör all skoltrafik, säger kommunens utredare Sara Larsson.

Hur slår det här ekonomiskt mot kommunen?

– Kostnaderna för skoltrafik varierar väldigt mycket från år till år och det är svårt att veta hur det här påverkar oss. Vi har haft elever som kostat oss upp till flera hundra tusen per år på grund av att de haft särskilda behov medan andra elever kostar omkring tio tusen kronor per år.

– Det är svårt att budgetera för det eftersom det beror på vilka och hur många elever som flyttar in eller flyttar ut.

– Jag kommer att titta närmare på hur det ser ut för första halvåret under nästa vecka för att få en bättre värdemätare, säger Sara Larsson.

Kommunen snabbskrev 2014 en direktupphandling med Laxarby Taxi, vilket Taxi Väst menade var otillåtet. Företaget riktade därför ett skadeståndskrav mot kommunen.

Över en miljon

Enligt Taxi Västs advokater ska kommunen under 2015 ha anskaffat tjänster från Laxarby Taxi till ett belopp motsvarande närmare 1,2 miljoner kronor ”utan att beakta tvingande annonseringsregler i lagen om offentlig upphandling”.

Taxi Väst satte ett skadeståndskrav på tio procent av denna summa, närmare bestämt 118 696 kronor. En summa som nu kommunen alltså väljer att betala.