2016-06-22 11:10

2016-06-22 11:14

Ridskolan träffar politiker

FÄRGELANDA: Pengar diskuteras på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige uppvaktas på onsdag av Färgelanda ridklubb som i en demonstration ska tåga genom samhället innan sammanträdet startar. På dagordningen finns även beslut om hur pengarna ska fördelas de närmsta åren, vilket kommer att väcka debatt.

Junisammanträdet med kommunfullmäktige i Färgelanda startar på onsdag två timmar tidigare än brukligt. Dagordningen är välfylld och framför allt ska budget för åren 2017-2019 diskuteras.

Den politiska ledningen – Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet – har lagt ett gemensamt förslag till budget vilket även Moderaterna och Kristdemokraterna har gjort. Sverigedemokraterna har arbetat fram ett eget förslag till budget.

Ledamöterna ska också ta ställning till investeringsplanen. I den politiska ledningens förslag ligger bland annat 16 miljoner kronor till en utbyggnad av förskolan i Högsäter och 500 000 kronor på en upprustning av gymnastikhallen i Högsäter. Skattesatsen samt taxor och avgifter ska också upp till debatt.

– Nu är det upp till bevis. Min förhoppning är att de olika partierna redovisar för att hur de vill lösa problematiken med skolan, säger oppositionsrådet Tobias Bernhardsson (C).

Politikerna kommer också att få besök av Färgelanda ridklubb, som innan mötet ska arrangera en demonstration genom samhället.

– Vi hoppas på en lösning men i nuläget är många medlemmar oroade och känner att de inte bara kan sitta still och vänta. Vi försöker att hålla oss lugna men ändå är det ett nödläge, säger ridklubbens ordförande Carita BladLjungqvist.

Klubbens framtid är oviss då det nuvarande hyreskontraktet på ridanläggningen i Slätthult går ut vid månadsskiftet. Fastighetsägaren Sandvalls gård vill sälja och ridklubben vill köpa. Dock är prisbilden oklar. Fastighetsägaren vill ha 8 miljoner för anläggningen och ridklubben, som har anlitat en egen mäklare, menar den är värd max 4 miljoner kronor.

Ridklubben har fått klart från banken om hur mycket de kan få låna, men för att ro en affär i land krävs också ekonomisk stöttning från kommunen.

– Vi har sagt att vi kan stötta med en engångssumma eller bidra med hyra, men inte till ett överpris, säger Ulla Börjesson (S) kommunstyrelsens ordförande, som i måndags ska ha diskuterat ett eventuellt maxbelopp.

Junisammanträdet med kommunfullmäktige i Färgelanda startar på onsdag två timmar tidigare än brukligt. Dagordningen är välfylld och framför allt ska budget för åren 2017-2019 diskuteras.

Den politiska ledningen – Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet – har lagt ett gemensamt förslag till budget vilket även Moderaterna och Kristdemokraterna har gjort. Sverigedemokraterna har arbetat fram ett eget förslag till budget.

Ledamöterna ska också ta ställning till investeringsplanen. I den politiska ledningens förslag ligger bland annat 16 miljoner kronor till en utbyggnad av förskolan i Högsäter och 500 000 kronor på en upprustning av gymnastikhallen i Högsäter. Skattesatsen samt taxor och avgifter ska också upp till debatt.

– Nu är det upp till bevis. Min förhoppning är att de olika partierna redovisar för att hur de vill lösa problematiken med skolan, säger oppositionsrådet Tobias Bernhardsson (C).

Politikerna kommer också att få besök av Färgelanda ridklubb, som innan mötet ska arrangera en demonstration genom samhället.

– Vi hoppas på en lösning men i nuläget är många medlemmar oroade och känner att de inte bara kan sitta still och vänta. Vi försöker att hålla oss lugna men ändå är det ett nödläge, säger ridklubbens ordförande Carita BladLjungqvist.

Klubbens framtid är oviss då det nuvarande hyreskontraktet på ridanläggningen i Slätthult går ut vid månadsskiftet. Fastighetsägaren Sandvalls gård vill sälja och ridklubben vill köpa. Dock är prisbilden oklar. Fastighetsägaren vill ha 8 miljoner för anläggningen och ridklubben, som har anlitat en egen mäklare, menar den är värd max 4 miljoner kronor.

Ridklubben har fått klart från banken om hur mycket de kan få låna, men för att ro en affär i land krävs också ekonomisk stöttning från kommunen.

– Vi har sagt att vi kan stötta med en engångssumma eller bidra med hyra, men inte till ett överpris, säger Ulla Börjesson (S) kommunstyrelsens ordförande, som i måndags ska ha diskuterat ett eventuellt maxbelopp.