2016-06-21 06:00

2016-06-21 06:00

Underskott på bostäder

DALSLAND: Flera kommuner saknar riktlinjer för framtiden

De flesta av våra kommuner har ett underskott på bostäder. Dessutom saknas i flera fall riktlinjer för bostadsförsörjningen framåt i tiden.

Det visar den bostadsmarknadsenkät som länsstyrelsen har tagit fram. Anledningen sägs vara ett lågt bostadsbyggande de senaste åren i kombination med en ökad befolkning.

Fler kommuner än någonsin uppger att det råder ett underskott på bostäder.

Underskottet av bostäder gäller framför allt hyresrätter, men det finns även ett behov av större bostads- och äganderätter.

Den enda kommunen där det råder balans på bostäder i vårt område är Färgelanda.

Där finns det, enligt analysen, inget underskott på bostäder.

Cecilia Trolin, samhällsbyggnadschef i Färgelanda kommun, delar dock inte den bilden.

– I statistiken ser det ut som om vi har en balans, men egentligen har vi också underskott med tanke på att många äldre vill lämna sina villor på landsbygden och flytta in till tätorterna.

– Vi har i dag fel sorts bostäder i förhållande till de invånare och det utbud som nu finns. Det behövs fler bostäder för äldre för att få i gång rotation.

Kommunala Valbohem planerar att bygga tolv till sexton lägenheter på tomten Sågverksvägen 6 i Färgelanda, där man rev ett hus i höstas.

I grannkommunerna pågår sedan en tid redan liknande byggen.

Just nu låter Edshus bygga fyra nya hus med 24 lägenheter vid Timmertjärn i Ed.

I Bengtsfors pågår ett bygge av ett fyravåningshus vid Hagalund med 16 lägenheter i Bengtsforshus regi.

Enligt länsstyrelsens bedömning saknar 19 kommuner av länets 49 aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen. Där återfinns bland annat Dals-Ed, Färgelanda och Åmål.

Resursfråga

– Vi arbetar med det och skulle egentligen ha haft det klart tidigare, men det har varit en resursfråga och vi har länge haft en balans på bostadsmarknaden, säger Eva Karlsson, enhetschef för plan- och byggkontoret i Dals-Ed.

Hur viktigt är det med riktlinjer för bostadsförsörjningen?

– Det är lag på det så visst är det något som kommunen ska ha. Det är ännu mer aktuellt nu på grund av flyktingsituationen.

– Men vi jobbar som sagt på det och beräknar att vi kommer att ha riktlinjerna klara efter semestern, säger Eva Karlsson.

Cecilia Trolin säger också att arbetet med att anta riktlinjer för bostadsförsörjning i form av ett bostadsförsörjningsprogram pågår och beräknas vara färdigt under hösten.

Bengtsfors är en av de kommuner i Västra Götaland län som har upprättat riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Det visar den bostadsmarknadsenkät som länsstyrelsen har tagit fram. Anledningen sägs vara ett lågt bostadsbyggande de senaste åren i kombination med en ökad befolkning.

Fler kommuner än någonsin uppger att det råder ett underskott på bostäder.

Underskottet av bostäder gäller framför allt hyresrätter, men det finns även ett behov av större bostads- och äganderätter.

Den enda kommunen där det råder balans på bostäder i vårt område är Färgelanda.

Där finns det, enligt analysen, inget underskott på bostäder.

Cecilia Trolin, samhällsbyggnadschef i Färgelanda kommun, delar dock inte den bilden.

– I statistiken ser det ut som om vi har en balans, men egentligen har vi också underskott med tanke på att många äldre vill lämna sina villor på landsbygden och flytta in till tätorterna.

– Vi har i dag fel sorts bostäder i förhållande till de invånare och det utbud som nu finns. Det behövs fler bostäder för äldre för att få i gång rotation.

Kommunala Valbohem planerar att bygga tolv till sexton lägenheter på tomten Sågverksvägen 6 i Färgelanda, där man rev ett hus i höstas.

I grannkommunerna pågår sedan en tid redan liknande byggen.

Just nu låter Edshus bygga fyra nya hus med 24 lägenheter vid Timmertjärn i Ed.

I Bengtsfors pågår ett bygge av ett fyravåningshus vid Hagalund med 16 lägenheter i Bengtsforshus regi.

Enligt länsstyrelsens bedömning saknar 19 kommuner av länets 49 aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen. Där återfinns bland annat Dals-Ed, Färgelanda och Åmål.

Resursfråga

– Vi arbetar med det och skulle egentligen ha haft det klart tidigare, men det har varit en resursfråga och vi har länge haft en balans på bostadsmarknaden, säger Eva Karlsson, enhetschef för plan- och byggkontoret i Dals-Ed.

Hur viktigt är det med riktlinjer för bostadsförsörjningen?

– Det är lag på det så visst är det något som kommunen ska ha. Det är ännu mer aktuellt nu på grund av flyktingsituationen.

– Men vi jobbar som sagt på det och beräknar att vi kommer att ha riktlinjerna klara efter semestern, säger Eva Karlsson.

Cecilia Trolin säger också att arbetet med att anta riktlinjer för bostadsförsörjning i form av ett bostadsförsörjningsprogram pågår och beräknas vara färdigt under hösten.

Bengtsfors är en av de kommuner i Västra Götaland län som har upprättat riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Bostadsbrist

44 av Västra Götalands läns kommuner uppger att det råder obalans på bostadsmarknaden. Störst är behovet av hyresrätter och större bostads- och äganderätter.

I länet är det 19 kommuner som saknar riktlinjer för bostadsförsörjningen, trots det ansträngda läget på bostadsmarknaden. Däribland märks Dals-Ed, Färgelanda och Åmål.

Källa: Länsstyrelsen

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.