2016-06-21 11:33

2016-06-21 11:33

Hade sett annorlunda ut i dag om vi fått fortsätta

BENGTSFORS: Bengtsfors utvecklings AB går i graven efter 11 år

Elva år har gått och Bengtsfors Utvecklings AB, allmänt kallat Buab står inför sin avveckling.

Bolaget gick ut friskt och hamnade i rampljuset när man fick fem miljoner kronor från kommunen att använda för att aktivt stötta företagande. Detta bland annat då många initiativ hämmades av bankernas ovilja att ställa upp med riskkapital.

Åtgärden blev i förlängningen Buabs fall och man fick inte investera pengar. Men styrelsen och vd Bengt Larsson försvarar satsningen, anser att det gett resultat och är övertygad om att framtida lagstiftning kommer att öppna för liknande grepp.

– Hade vi fått fortsätta ostört på den linje vi hade skulle Bengtsfors sett annorlunda ut i dag, säger Bengt Larsson och sticker inte under stol med att han tycker att det var rättshaveristers spel som satte käppar i hjulen.

– En miljon kronor är en piss i havet mot vad Buab dragit in, säger Bengt Larsson och citerar tidigare ekonomichefen i Bengtsfors Sten-Inge Lilja.

Tufft läge

Buab kom till i ett tufft läge, delvis i sviterna av Lears nedläggning.

– Duni drog ner från 600 anställda till omkring 300. Segerströms avvecklade. Vid ett tillfälle räknade vi ut att 1 700 arbetstillfällen försvunnit från Bengtsfors. Ändå klarade man sig rätt bra i Bengtsfors, säger Bengt Larsson och förklarar:

– Orten är en pendlarkommun. Runt 700 försvunna jobb drabbade inpendlarkommuner. Ytterligare något 100-tal personer hade jobb i Norge.

Politiker tar över

Sedan förra veckan är det kommunstyrelsens arbetsutskott i Bengtsfors, det vill säga politiker som utgör Buabs styrelse. Bengt Larsson har dock valts in i styrelsen vilket ger en koppling bakåt som kan underlätta.

– Jag har sagt att jag ska sluta, men lät mig övertalas ett tag till. En orsak är faktiskt att kommunalrådet Per Eriksson bad mig, och jag tycker att han har agerat väldigt bra under de här åren.

Anställda näringslivschefen och vd Cecilia Berg går vidare till Munksjö Paper AB och Kerstin Sannebro jobbar kvar året ut.

Av de omtalade fem miljoner kronorna finns omkring två miljoner kronor kvar. Därtill aktieinnehav att förvalta.

Var helt dött

Per-Olof Larsson, som tidigare varit vd i utvecklingsbolaget och näringslivschef flikar in:

– En period var det helt dött på våra industriområden. Nu är det en väldig aktivitet. Mindre företag har tillkommit och entreprenörsandan har spirat. Vi gick in väldigt aktivt för att nå en diversifiering, säger Per-Olof Larsson.

– Det går att peka på väldigt många jobb som kommit till. Vi har kunnat hjälpa en del företag, och det har inte handlat om stora pengar. Det behövs sällan. I det arbetet påverkar man även attityden, säger Bengt Larsson och återger den gamla devisen RMI – Rätt mental inställning, som har Sven-Bertil Nilsson som upphovsman.

– Vi har fått kontakt med så många intressanta företag. En del har lett konkret till nya jobb, andra har nått nästan ända fram som till exempel Älvsbyhus som var oerhört nära en etablering. Det stupade på möjligheten till järnvägstransporter, berättar Bengt Larsson.

Fortsätt hitta vägar

För framtiden – i sitt ”testamente” vill de alla lyfta fram att kommunen fortsätter att hitta nya vägar för att hjälpa nya och befintliga företag med finansiering. Samarbete med Almi kan vara en väg, men det grundläggande problemet är bankernas rädsla och ovilja att låna ut pengar. Det stoppar många projekt. Lösningen har ibland varit att Buab kunnat gå med företag och Almi till banken. Då har det löst sig. Det ger förtroende, och samarbetet med Almi har fungerat bra. Alla är dock överens om att det funkar inte att gå till banken med skatteskulder och tro att problemen går att lösa.

– Vi har inte finansierat projekt fullt ut, utan skapat en hävstångseffekt som multiplicerat upp pengarna. Vi jobbar inifrån och ut och skapar självförtroende bland företagare, säger Sven-Bertil Nilsson som noga understryker att man inte konsumerat pengarna. De har investerats.

Dalslandskommun

Det är bland annat de utmaningar små kommuner som Bengtsfors står inför som talar för det. Scenariot är fortsatt arbetslöshet, särskilt bland gruppen nyanlända, sparpaket som tvingas fram och mycket höga skattehöjningar.

– Vi har en hel del nyanlända med ett driv som det gäller att fånga upp, säger Sven-Bertil Nilsson.

– Jag tror att Dalsland kommer att vara en kommun om ungefär fem år. Då borde man kunna bilda ett sådant här bolag för alla kommunerna, säger Sven-Bertil Nilsson.

Styrelsen tycker inte att man riskerat några pengar, snarare tvärtom eftersom pengar som satsades i Techroi Fuel kommer att ge utdelning på sikt.

– Det är långsiktiga projekt. 2017 är jag övertygad om att det kommer att vara produktion i gång i lokalerna på Brandberget. Jag är till 99 procent säker på det, försäkrar Bengt Larsson.

Missriktat

När Buabstyrelsen ser tillbaka på åren så tycker de att en del negativ publicitet varit missriktad. Till exempel kopplingen till Utvecklingscentrum:

– Det är inte detsamma som Buab. Vi har bara ett kontor här.

Per-Olof Larsson var med 1998 när företagare och invånare i Bengtsfors tog initiativ att bilda bolaget Utveckling i Bengtsfors AB. Det var fristående från kommunen och målet var att dra in 500 000 kronor i kapital. Det blev dock 300 000 kronor och räckte inte riktigt. Idén var bra och det skapade sammanhållning i Bengtsfors.

Samarbetet med kommunen får beröm. Allt från dåvarande kommunalrådet Sven-Åke Gustavssons åsikt att man skulle använda de fem miljoner kronor som kom in i hyror efter Lears avveckling till investeringar, inte konsumtion, till engagemanget från den nuvarande politiska ledningens sida, där särskilt nuvarande kommunalrådet Per Erikssons insatser framhålls.

För framtiden gäller det lika mycket att satsa på centrum och centrumbilden med levande handel och attraktivitet. Det liksom bra data och telekommunikation samt pendlingsmöjligheter med järnväg anser alla är något av A och O för utvecklingen i Bengtsfors.

Åtgärden blev i förlängningen Buabs fall och man fick inte investera pengar. Men styrelsen och vd Bengt Larsson försvarar satsningen, anser att det gett resultat och är övertygad om att framtida lagstiftning kommer att öppna för liknande grepp.

– Hade vi fått fortsätta ostört på den linje vi hade skulle Bengtsfors sett annorlunda ut i dag, säger Bengt Larsson och sticker inte under stol med att han tycker att det var rättshaveristers spel som satte käppar i hjulen.

– En miljon kronor är en piss i havet mot vad Buab dragit in, säger Bengt Larsson och citerar tidigare ekonomichefen i Bengtsfors Sten-Inge Lilja.

Tufft läge

Buab kom till i ett tufft läge, delvis i sviterna av Lears nedläggning.

– Duni drog ner från 600 anställda till omkring 300. Segerströms avvecklade. Vid ett tillfälle räknade vi ut att 1 700 arbetstillfällen försvunnit från Bengtsfors. Ändå klarade man sig rätt bra i Bengtsfors, säger Bengt Larsson och förklarar:

– Orten är en pendlarkommun. Runt 700 försvunna jobb drabbade inpendlarkommuner. Ytterligare något 100-tal personer hade jobb i Norge.

Politiker tar över

Sedan förra veckan är det kommunstyrelsens arbetsutskott i Bengtsfors, det vill säga politiker som utgör Buabs styrelse. Bengt Larsson har dock valts in i styrelsen vilket ger en koppling bakåt som kan underlätta.

– Jag har sagt att jag ska sluta, men lät mig övertalas ett tag till. En orsak är faktiskt att kommunalrådet Per Eriksson bad mig, och jag tycker att han har agerat väldigt bra under de här åren.

Anställda näringslivschefen och vd Cecilia Berg går vidare till Munksjö Paper AB och Kerstin Sannebro jobbar kvar året ut.

Av de omtalade fem miljoner kronorna finns omkring två miljoner kronor kvar. Därtill aktieinnehav att förvalta.

Var helt dött

Per-Olof Larsson, som tidigare varit vd i utvecklingsbolaget och näringslivschef flikar in:

– En period var det helt dött på våra industriområden. Nu är det en väldig aktivitet. Mindre företag har tillkommit och entreprenörsandan har spirat. Vi gick in väldigt aktivt för att nå en diversifiering, säger Per-Olof Larsson.

– Det går att peka på väldigt många jobb som kommit till. Vi har kunnat hjälpa en del företag, och det har inte handlat om stora pengar. Det behövs sällan. I det arbetet påverkar man även attityden, säger Bengt Larsson och återger den gamla devisen RMI – Rätt mental inställning, som har Sven-Bertil Nilsson som upphovsman.

– Vi har fått kontakt med så många intressanta företag. En del har lett konkret till nya jobb, andra har nått nästan ända fram som till exempel Älvsbyhus som var oerhört nära en etablering. Det stupade på möjligheten till järnvägstransporter, berättar Bengt Larsson.

Fortsätt hitta vägar

För framtiden – i sitt ”testamente” vill de alla lyfta fram att kommunen fortsätter att hitta nya vägar för att hjälpa nya och befintliga företag med finansiering. Samarbete med Almi kan vara en väg, men det grundläggande problemet är bankernas rädsla och ovilja att låna ut pengar. Det stoppar många projekt. Lösningen har ibland varit att Buab kunnat gå med företag och Almi till banken. Då har det löst sig. Det ger förtroende, och samarbetet med Almi har fungerat bra. Alla är dock överens om att det funkar inte att gå till banken med skatteskulder och tro att problemen går att lösa.

– Vi har inte finansierat projekt fullt ut, utan skapat en hävstångseffekt som multiplicerat upp pengarna. Vi jobbar inifrån och ut och skapar självförtroende bland företagare, säger Sven-Bertil Nilsson som noga understryker att man inte konsumerat pengarna. De har investerats.

Dalslandskommun

Det är bland annat de utmaningar små kommuner som Bengtsfors står inför som talar för det. Scenariot är fortsatt arbetslöshet, särskilt bland gruppen nyanlända, sparpaket som tvingas fram och mycket höga skattehöjningar.

– Vi har en hel del nyanlända med ett driv som det gäller att fånga upp, säger Sven-Bertil Nilsson.

– Jag tror att Dalsland kommer att vara en kommun om ungefär fem år. Då borde man kunna bilda ett sådant här bolag för alla kommunerna, säger Sven-Bertil Nilsson.

Styrelsen tycker inte att man riskerat några pengar, snarare tvärtom eftersom pengar som satsades i Techroi Fuel kommer att ge utdelning på sikt.

– Det är långsiktiga projekt. 2017 är jag övertygad om att det kommer att vara produktion i gång i lokalerna på Brandberget. Jag är till 99 procent säker på det, försäkrar Bengt Larsson.

Missriktat

När Buabstyrelsen ser tillbaka på åren så tycker de att en del negativ publicitet varit missriktad. Till exempel kopplingen till Utvecklingscentrum:

– Det är inte detsamma som Buab. Vi har bara ett kontor här.

Per-Olof Larsson var med 1998 när företagare och invånare i Bengtsfors tog initiativ att bilda bolaget Utveckling i Bengtsfors AB. Det var fristående från kommunen och målet var att dra in 500 000 kronor i kapital. Det blev dock 300 000 kronor och räckte inte riktigt. Idén var bra och det skapade sammanhållning i Bengtsfors.

Samarbetet med kommunen får beröm. Allt från dåvarande kommunalrådet Sven-Åke Gustavssons åsikt att man skulle använda de fem miljoner kronor som kom in i hyror efter Lears avveckling till investeringar, inte konsumtion, till engagemanget från den nuvarande politiska ledningens sida, där särskilt nuvarande kommunalrådet Per Erikssons insatser framhålls.

För framtiden gäller det lika mycket att satsa på centrum och centrumbilden med levande handel och attraktivitet. Det liksom bra data och telekommunikation samt pendlingsmöjligheter med järnväg anser alla är något av A och O för utvecklingen i Bengtsfors.