2016-06-03 06:00

2016-06-03 06:00

Många har svårt att hitta utbildad vårdpersonal

DALSLAND: Rekrytering av sommarvikarier till vården

Vård och omsorg. Bristen på utbildad personal gör att rekryteringen blir svårare och svårare för varje år, tycker många. Men åsikterna bland enhetscheferna går isär.

En rundringning till vårdchefer i vår region ger olika svar. Närhälsan i Färgelanda har löst situationen, men det var inte lätt.

– Det är inte gott om vikarier, sjuksköterskor är det alltid ont om, men det har löst sig, säger Irene Svenningsson, vårdcentralchef i Färgelanda.

Hemtjänst och äldreboenden i Bengtsfors kommun har löst det, med nöd och näppe.

– Som det ser ut nu är vi klara. Det kan så klart komma avhopp, men i det stora hela är vi klara, säger Margaretha Gustafsson, enhetschef för Björklunda i Bengtsfors kommun.

Både Irene Svenningsson och Margaretha Gustafsson pratar om svårigheterna med att hitta utbildad personal, och menar att det blir svårare och svårare för varje år.

Irene Svenningsson berättar också att det är svårt att få tag på läkare. Något som även Eva Torger Malvila, verksamhetschef på vårdcentralen i Bengtsfors, håller med om.

Inga problem

Eva Torger Malvila har däremot inte haft några problem med att hitta utbildad personal i år, tycker hon.

– Det skulle vara läkare i så fall. Vi blev indirekt inblandade i att vårdcentralen i Åmål stänger och har till och med en extra sjuksköterska i sommar, säger hon.

Vårdcentralen i Åmål stängde i veckan som gick och ett par ur personalen kommer att avsluta sina anställningar i Bengtsfors.

Eftersom de dessutom minskar antalet planerade besök, och fokuserar på akuta behov, menar Eva Torger Malvila att de klarar sig på den bemanning de har.

Varför det är lättare att rekrytera i Bengtsfors är svårt att svara på, säger hon.

– Kanske har det med närheten till Åmål att göra. Kanske har det med att vi är en vårdcentral och inte jobbar kvällar och helger, att göra.

Behöver inga

Praktikertjänst i Bäckefors har inget behov av vikarier på sommaren.

– Vi har inte full mottagning och klarar oss på en mindre styrka, så vi har vad vi behöver, säger Marika Jonsson, avdelningschef Dalsland.

Med mindre styrka menar Marika Jonsson att de inte har läkarmottagning men att de fortfarande måste svara i telefon och hantera inkommande remisser.

En rundringning till vårdchefer i vår region ger olika svar. Närhälsan i Färgelanda har löst situationen, men det var inte lätt.

– Det är inte gott om vikarier, sjuksköterskor är det alltid ont om, men det har löst sig, säger Irene Svenningsson, vårdcentralchef i Färgelanda.

Hemtjänst och äldreboenden i Bengtsfors kommun har löst det, med nöd och näppe.

– Som det ser ut nu är vi klara. Det kan så klart komma avhopp, men i det stora hela är vi klara, säger Margaretha Gustafsson, enhetschef för Björklunda i Bengtsfors kommun.

Både Irene Svenningsson och Margaretha Gustafsson pratar om svårigheterna med att hitta utbildad personal, och menar att det blir svårare och svårare för varje år.

Irene Svenningsson berättar också att det är svårt att få tag på läkare. Något som även Eva Torger Malvila, verksamhetschef på vårdcentralen i Bengtsfors, håller med om.

Inga problem

Eva Torger Malvila har däremot inte haft några problem med att hitta utbildad personal i år, tycker hon.

– Det skulle vara läkare i så fall. Vi blev indirekt inblandade i att vårdcentralen i Åmål stänger och har till och med en extra sjuksköterska i sommar, säger hon.

Vårdcentralen i Åmål stängde i veckan som gick och ett par ur personalen kommer att avsluta sina anställningar i Bengtsfors.

Eftersom de dessutom minskar antalet planerade besök, och fokuserar på akuta behov, menar Eva Torger Malvila att de klarar sig på den bemanning de har.

Varför det är lättare att rekrytera i Bengtsfors är svårt att svara på, säger hon.

– Kanske har det med närheten till Åmål att göra. Kanske har det med att vi är en vårdcentral och inte jobbar kvällar och helger, att göra.

Behöver inga

Praktikertjänst i Bäckefors har inget behov av vikarier på sommaren.

– Vi har inte full mottagning och klarar oss på en mindre styrka, så vi har vad vi behöver, säger Marika Jonsson, avdelningschef Dalsland.

Med mindre styrka menar Marika Jonsson att de inte har läkarmottagning men att de fortfarande måste svara i telefon och hantera inkommande remisser.

  • Jessica Eriksson