2016-05-13 08:00

2016-05-13 08:00

Politikerna vill ha ordningsvakter

BENGTSFORS: Kommunstyrelsen hörsammar oro från allmänhet och köpmän

Allmänhet och butiksinnehavare har uttryckt en oro för en minskad trygghet i Bengtsfors centrum. Därför vill nu kommunstyrelsen införa ordningsvakter.

– Vi har fått in en del synpunkter från folk som inte känner sig trygga. Men nu har vi inte längre polis som hanterar sådana här saker, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Nyligen hölls ett möte i det lokala Brottsförebyggande rådet där frågan diskuterades.

– Vi har tagit del av hur man har gjort i Åmåls kommun där handlarna har gått samman i frågan. Nu behöver Bengtsfors kommun också hitta någon form av trygghetsskapande åtgärder, säger den nye kommunchefen Göran Eriksson.

Det var en enig kommunstyrelse som beslutade att låta utreda möjligheten att införa ordningsvakter i Bengtsfors centrum.

– En skrivelse kommer nu att gå till polisen för att få uppgifter om vad det här skulle kosta, säger Eriksson.

Vad är det mer konkret som ligger bakom? Några särskilda händelser?

– Det har framförts synpunkter på trygghetsskapande åtgärder efter att det varit buskörningar på gågatan, snatterier i butikerna och en del incidenter på skolorna, säger Per Eriksson.

– Men ordet ordningsvakt ligger kvar från en gammal lag från 1980-talet och det handlar för vår del inte om att ha några uniformerade ordningsvakter som ska ta över polisens ansvar. Här skulle det handla mer om någon som mer skulle hjälpa folk till rätta. Det kan handla om olika saker som att vara en god värd för invånare och turister och att avhjälpa problem, säger Göran Eriksson.

En ordningsvakt lyder under Polismyndigheten och har bland annat rätt att omhänderta berusade personer och avvisa eller avlägsna personer som stör den allmänna ordningen.

– Det begås förhållandevis få brott i Bengtsfors, men vi måste ju säkerställa att våra kommuninvånare kan känna sig trygga och säkra, säger Per Eriksson.

Vilka ska finansiera ordningsvakterna?

– Det vet vi inte ännu. Många småföretagare får nog svårt att kunna vara med och bekosta det, men vi har ju en del större aktörer som Coop och Ica som kanske kan bidra. Sedan får nog kommunen gå in med pengar. Vi kan nog också söka en del statliga medel, säger Per Eriksson.

– Vi har fått in en del synpunkter från folk som inte känner sig trygga. Men nu har vi inte längre polis som hanterar sådana här saker, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Nyligen hölls ett möte i det lokala Brottsförebyggande rådet där frågan diskuterades.

– Vi har tagit del av hur man har gjort i Åmåls kommun där handlarna har gått samman i frågan. Nu behöver Bengtsfors kommun också hitta någon form av trygghetsskapande åtgärder, säger den nye kommunchefen Göran Eriksson.

Det var en enig kommunstyrelse som beslutade att låta utreda möjligheten att införa ordningsvakter i Bengtsfors centrum.

– En skrivelse kommer nu att gå till polisen för att få uppgifter om vad det här skulle kosta, säger Eriksson.

Vad är det mer konkret som ligger bakom? Några särskilda händelser?

– Det har framförts synpunkter på trygghetsskapande åtgärder efter att det varit buskörningar på gågatan, snatterier i butikerna och en del incidenter på skolorna, säger Per Eriksson.

– Men ordet ordningsvakt ligger kvar från en gammal lag från 1980-talet och det handlar för vår del inte om att ha några uniformerade ordningsvakter som ska ta över polisens ansvar. Här skulle det handla mer om någon som mer skulle hjälpa folk till rätta. Det kan handla om olika saker som att vara en god värd för invånare och turister och att avhjälpa problem, säger Göran Eriksson.

En ordningsvakt lyder under Polismyndigheten och har bland annat rätt att omhänderta berusade personer och avvisa eller avlägsna personer som stör den allmänna ordningen.

– Det begås förhållandevis få brott i Bengtsfors, men vi måste ju säkerställa att våra kommuninvånare kan känna sig trygga och säkra, säger Per Eriksson.

Vilka ska finansiera ordningsvakterna?

– Det vet vi inte ännu. Många småföretagare får nog svårt att kunna vara med och bekosta det, men vi har ju en del större aktörer som Coop och Ica som kanske kan bidra. Sedan får nog kommunen gå in med pengar. Vi kan nog också söka en del statliga medel, säger Per Eriksson.