2016-05-08 10:29

2016-05-08 10:29

Vägbulor i Nössemark

NÖSSEMARK: Tillfällig lösning över sommaren

Det blir ingen permanent hastighetssänkning genom Nössemark – men väl tre tillfälliga vägbulor för att åtminstone få fortkörarna att lätta lite på gasen. De har satts upp i dagarna och ska ligga kvar till och med den 30 september.

Alltid något kan tyckas?

– Visst är det så, men vi ser inte problemet med höga hastigheter genom samhället som en sommarfråga. Vi menar att det är ett problem som gäller hela året och hänger ihop med färjans avgångar, säger Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande.

Alltför bråttom

Han påpekar att de höga hastigheterna inte bara gäller till färjeläget utan också därifrån.

– Folk tycks ha så bråttom att komma i väg att man struntar i hastighetsbegränsningen, säger han.

Kommunen har efter initiativ av Nössemarks hembygds- och samhällsförening sökt om sänkt hastighet, från 50 kilometer till 30 kilometer i timmen, på sträckan förbi lanthandeln och genom samhället. Men det avslog länsstyrelsen.

Länsstyrelsen tycker inte att kommunen har uttömt möjligheterna att vidta alternativa åtgärder. Det skulle kunna gälla varningsmärken, farthindrande åtgärder eller vägvisningsmärke som rekommenderad lägre hastighet.

Länsstyrelsen sa nej

Med Dals-Eds kommun anser inte att det är kommunens sak. Även polisen har föreslagit 30 kilometer som hösta hastighet. Det bet dock inte på länsstyrelsen.

Kommunen och Trafikverket har efter länsstyrelsens beslut enats om att pröva vägbulor under tiden den 1 maj till den 30 september. Samtidigt fortsätter kommunens arbete med att skapa en bättre trafikmiljö på den aktuella sträckan. Vägbulorna har i dagarna satts upp av Trafikverket.

När Dalslänningen träffade Göran Balder i lanthandelns kafferum häromveckan berättade han om Nössemarksbornas irritation över trafikanter som inte kan hälla hasigheten genom samhäller.

– Här går det många gånger alldeles för fort. Man får vara tacksam för att det inte har hänt någon olycka, sa han då.

Alltid något kan tyckas?

– Visst är det så, men vi ser inte problemet med höga hastigheter genom samhället som en sommarfråga. Vi menar att det är ett problem som gäller hela året och hänger ihop med färjans avgångar, säger Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande.

Alltför bråttom

Han påpekar att de höga hastigheterna inte bara gäller till färjeläget utan också därifrån.

– Folk tycks ha så bråttom att komma i väg att man struntar i hastighetsbegränsningen, säger han.

Kommunen har efter initiativ av Nössemarks hembygds- och samhällsförening sökt om sänkt hastighet, från 50 kilometer till 30 kilometer i timmen, på sträckan förbi lanthandeln och genom samhället. Men det avslog länsstyrelsen.

Länsstyrelsen tycker inte att kommunen har uttömt möjligheterna att vidta alternativa åtgärder. Det skulle kunna gälla varningsmärken, farthindrande åtgärder eller vägvisningsmärke som rekommenderad lägre hastighet.

Länsstyrelsen sa nej

Med Dals-Eds kommun anser inte att det är kommunens sak. Även polisen har föreslagit 30 kilometer som hösta hastighet. Det bet dock inte på länsstyrelsen.

Kommunen och Trafikverket har efter länsstyrelsens beslut enats om att pröva vägbulor under tiden den 1 maj till den 30 september. Samtidigt fortsätter kommunens arbete med att skapa en bättre trafikmiljö på den aktuella sträckan. Vägbulorna har i dagarna satts upp av Trafikverket.

När Dalslänningen träffade Göran Balder i lanthandelns kafferum häromveckan berättade han om Nössemarksbornas irritation över trafikanter som inte kan hälla hasigheten genom samhäller.

– Här går det många gånger alldeles för fort. Man får vara tacksam för att det inte har hänt någon olycka, sa han då.