2016-05-06 08:00

2016-05-06 08:00

Mycket luft i bostadsköerna

DALSLAND: Ett problem för bostadsbolagen

Hela 1 000 personer stod i verkligheten inte i bostadskö. Det visade Bengtsforshus egen undersökning när man såg över sitt system.
Även på andra håll består bostadsköerna av mycket luft, det vill säga personer som tidigare visat intresse, men som inte längre är aktuella.

I Åmål är till exempel bostadskön lång, enligt bostadsbolaget Åmåls Kommunfastigheter. 2 700 personer ska ha anmält intresse för att hyra av Åkab.

Provinstidningen Dalsland rapporterar att politikerna i kommunfullmäktige nu vill veta hur mycket luft som finns i denna kö.

Soliditeten viktigast

I Dals-Ed räknar kommunala bostadsbolagets tillförordade vd, Gösta Schagerholm, med att bolaget har en bruttokö på cirka 150 personer.

– I den siffran ingår alla som har anmält intresse för att hyra av oss. Men det finns en del luft i detta. Hur stor andel det är vet vi inte, säger Gösta Schagerholm till Dalslänningen.

Hur viktigt är det att ta reda på det?

– Det är förstås av betydelse, men för vår del är ändå soliditeten viktigare, att man har ekonomiska muskler för att klara av de byggen man åtar sig.

En fråga för nästa vd

Edshus håller just på att bygga nya lägenheter vid Timmertjärn. Att det finns täckning för att fylla upp dessa kan Schagerholm lova, men hur det ser ut framöver har han svårare att svara på.

– Jag är bara tillförordnad vd och det här blir en uppgift för den tillträdande vd:n att titta på. Men vi har ändå en känsla av hur det ser ut.

Viktigt för framtiden

Bengtsforshus har gjort en översyn av sitt kösystem för att just få bort de personer som inte längre är intresserade av att hyra en lägenhet.

– När vi började titta på hur det såg ut så hade vi 1 700 personer, i dag har vi 700 personer som står i kö, säger Pär Nilsson, vd för Bengtsforshus.

Varför genomförde ni arbetet med att få bort luften i kösystemet?

– Det var viktigt för att vi ska kunna planera för framtiden. Jag skulle vilja säga att det nu kan fungera som en barometer när vi ska diskutera olika husbyggen.

Nog många har sagt ja

I april kunde Dalslänningen berätta att det kommer att bli dyrt att bo i de lägenheter som Bengtsforshus just nu bygger på Hagalund.

Vilket gensvar har ni fått sedan hyresnivåerna blev kända?

– Vi har fått tillräckligt många som har tackat ja för att vi ska kunna fylla de sexton lägenheter som ska byggas. Sedan har vi inte fått svar från alla ännu.

– Vi kommer att gå efter ett kösystem där de som har visat intresse först får möjlighet att säga vilka lägenheter de vill ha, säger Pär Nilsson.

Dalslänningen har även sökt företrädare för Färgelandas kommunala bostadsbolag Valbohem.

I Åmål är till exempel bostadskön lång, enligt bostadsbolaget Åmåls Kommunfastigheter. 2 700 personer ska ha anmält intresse för att hyra av Åkab.

Provinstidningen Dalsland rapporterar att politikerna i kommunfullmäktige nu vill veta hur mycket luft som finns i denna kö.

Soliditeten viktigast

I Dals-Ed räknar kommunala bostadsbolagets tillförordade vd, Gösta Schagerholm, med att bolaget har en bruttokö på cirka 150 personer.

– I den siffran ingår alla som har anmält intresse för att hyra av oss. Men det finns en del luft i detta. Hur stor andel det är vet vi inte, säger Gösta Schagerholm till Dalslänningen.

Hur viktigt är det att ta reda på det?

– Det är förstås av betydelse, men för vår del är ändå soliditeten viktigare, att man har ekonomiska muskler för att klara av de byggen man åtar sig.

En fråga för nästa vd

Edshus håller just på att bygga nya lägenheter vid Timmertjärn. Att det finns täckning för att fylla upp dessa kan Schagerholm lova, men hur det ser ut framöver har han svårare att svara på.

– Jag är bara tillförordnad vd och det här blir en uppgift för den tillträdande vd:n att titta på. Men vi har ändå en känsla av hur det ser ut.

Viktigt för framtiden

Bengtsforshus har gjort en översyn av sitt kösystem för att just få bort de personer som inte längre är intresserade av att hyra en lägenhet.

– När vi började titta på hur det såg ut så hade vi 1 700 personer, i dag har vi 700 personer som står i kö, säger Pär Nilsson, vd för Bengtsforshus.

Varför genomförde ni arbetet med att få bort luften i kösystemet?

– Det var viktigt för att vi ska kunna planera för framtiden. Jag skulle vilja säga att det nu kan fungera som en barometer när vi ska diskutera olika husbyggen.

Nog många har sagt ja

I april kunde Dalslänningen berätta att det kommer att bli dyrt att bo i de lägenheter som Bengtsforshus just nu bygger på Hagalund.

Vilket gensvar har ni fått sedan hyresnivåerna blev kända?

– Vi har fått tillräckligt många som har tackat ja för att vi ska kunna fylla de sexton lägenheter som ska byggas. Sedan har vi inte fått svar från alla ännu.

– Vi kommer att gå efter ett kösystem där de som har visat intresse först får möjlighet att säga vilka lägenheter de vill ha, säger Pär Nilsson.

Dalslänningen har även sökt företrädare för Färgelandas kommunala bostadsbolag Valbohem.