2016-04-29 15:49

2016-04-29 15:49

Kommunchefen avtackades

BENGTSFORS

Under fredagen avtackades Solveig Andersson för sin tid som kommunchef i Bengtsfors. Avtackningen ägde rum på Pitchers.

Det var en mängd lokala representanter från Bengtsfors kommun och grannkommunerna i Dalsland som ville ta tillfället i akt och framföra sitt tack till Solveig Andersson. På plats fanns även företrädare från det lokala näringslivet.

Många tidigare arbetskamrater fanns också på plats och det blev en del både roliga och känslosamma tal som framfördes.

Solveig Andersson anställdes först som personalsekreterare i Bengtsfors kommun. Året var 1981. Fyra år senare blev hon personalchef.

2002 övertog hon sysslan som kommunchef.

Nu lämnar hon över ansvaret till Göran Eriksson som närmast kommer från en chefstjänst på arbetsförmedlingen.

I tisdagens nummer av Dalslänningen kommer det att finnas en längre intervju med Solveig Andersson där hon bland annat berättar om hur det var att bli kommunchef i en tid då Bengtsfors kommun hade en rekordstor arbetslöshet efter Lear-krisen.

Det var en mängd lokala representanter från Bengtsfors kommun och grannkommunerna i Dalsland som ville ta tillfället i akt och framföra sitt tack till Solveig Andersson. På plats fanns även företrädare från det lokala näringslivet.

Många tidigare arbetskamrater fanns också på plats och det blev en del både roliga och känslosamma tal som framfördes.

Solveig Andersson anställdes först som personalsekreterare i Bengtsfors kommun. Året var 1981. Fyra år senare blev hon personalchef.

2002 övertog hon sysslan som kommunchef.

Nu lämnar hon över ansvaret till Göran Eriksson som närmast kommer från en chefstjänst på arbetsförmedlingen.

I tisdagens nummer av Dalslänningen kommer det att finnas en längre intervju med Solveig Andersson där hon bland annat berättar om hur det var att bli kommunchef i en tid då Bengtsfors kommun hade en rekordstor arbetslöshet efter Lear-krisen.