2016-04-27 09:52

2016-04-27 09:52

Ed får pengar till naturvård

DALS-ED

Dals-Eds kommun har fått 245 000 kronor av länsstyrelsen i Västra Götaland till lokal naturvårdsatsning.

Pengarna ska gå till att öka tillgängligheten till värdefulla naturområden i Dalsland till nytta för besökare genom skyltning, parkeringsplatser med mera

Dals-Ed är en av tio kommuner som fått bidrag. Åmål fick samtidigt 250 000 till fårbetesprojekt.

Sedan den lokala naturvårdssatsningen, LONA, startade 2004 har 344 naturvårdsprojekt genomförts i kommuner runt om i hela länet.

 

Pengarna ska gå till att öka tillgängligheten till värdefulla naturområden i Dalsland till nytta för besökare genom skyltning, parkeringsplatser med mera

Dals-Ed är en av tio kommuner som fått bidrag. Åmål fick samtidigt 250 000 till fårbetesprojekt.

Sedan den lokala naturvårdssatsningen, LONA, startade 2004 har 344 naturvårdsprojekt genomförts i kommuner runt om i hela länet.