2016-04-22 06:00

2016-04-22 06:00

Plus i kassan för Ed efter bokslut 2015

DALS-ED: Kommunfullmäktige behandlade årsberättelsen

Under förra året betalade Dals-Eds kommun av sin pensionsskuld med 11,7 miljoner kronor. Trots detta redovisas ett överskott med 700 000 konor i bokslutet för 2015.

– Det kan se lite magert ut, men är i själva verket ett starkt resultat. På det här viset har vi använt pengarna till att förbättra vår framtida ekonomiska situation. Det skapar utrymme för andra satsningar.

Det sa Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande, i samband med att kommunens årsredovisning för 2015 behandlades av onsdagens kommunfullmäktige.

Bra dagar

Han gav en personlig återblick på 2015. Årets trevligaste dag var invigningen av den nya förskolan Haga den 9 december. Årets viktigaste händelse var beskedet att Vida köpte sågverket i Nössemark.

– Under det här året blir det viktigt att vi jobbar nära företaget för att bidra till att de får goda förutsättningar att genomföra sina satsningar i Nössemark, sa han.

Han var också glad över att kommunen fortsatt växer och får fler invånare i stort sett i alla kommundelar.

Fick ansvarsfrihet

Revisorerna har under året följt och granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom lekmannarevisorer verksamheten i Edshus AB och Dalslandskommunernas kommunalförbund.

De föreslog ansvarsfrihet för dessa, vilket blev kommunfullmäktiges beslut.

Monica Sandström (S) har i en motion föreslagit att vägsträckan Snörrumskolan–Gamla Mejeriet ska få asfalt och gatubelysning.

Avslag på motion

Det fick hon inget gehör för utan motionen avslogs. Anledningen var att vägsträckan ingår i en vägsamfällighet där kommunen är en av flera ägare.

– Vi får statsbidrag för den här sträckan och de pengarna lägger vi på underhåll. Önskar man mer måste det bli en fråga för alla vägsamfälligheter, sa Martin Carling.

Han berättade också avslutningsvis om den resa till Zambia han gjort i egenskap av ordförande för Fyrbodal. Det handlar om att eventuellt medverka till att utveckla produktion och användning av biogas.

– Det är något vi kan i Fyrbodal och Västra Götaland, sa Carling

– Det kan se lite magert ut, men är i själva verket ett starkt resultat. På det här viset har vi använt pengarna till att förbättra vår framtida ekonomiska situation. Det skapar utrymme för andra satsningar.

Det sa Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande, i samband med att kommunens årsredovisning för 2015 behandlades av onsdagens kommunfullmäktige.

Bra dagar

Han gav en personlig återblick på 2015. Årets trevligaste dag var invigningen av den nya förskolan Haga den 9 december. Årets viktigaste händelse var beskedet att Vida köpte sågverket i Nössemark.

– Under det här året blir det viktigt att vi jobbar nära företaget för att bidra till att de får goda förutsättningar att genomföra sina satsningar i Nössemark, sa han.

Han var också glad över att kommunen fortsatt växer och får fler invånare i stort sett i alla kommundelar.

Fick ansvarsfrihet

Revisorerna har under året följt och granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom lekmannarevisorer verksamheten i Edshus AB och Dalslandskommunernas kommunalförbund.

De föreslog ansvarsfrihet för dessa, vilket blev kommunfullmäktiges beslut.

Monica Sandström (S) har i en motion föreslagit att vägsträckan Snörrumskolan–Gamla Mejeriet ska få asfalt och gatubelysning.

Avslag på motion

Det fick hon inget gehör för utan motionen avslogs. Anledningen var att vägsträckan ingår i en vägsamfällighet där kommunen är en av flera ägare.

– Vi får statsbidrag för den här sträckan och de pengarna lägger vi på underhåll. Önskar man mer måste det bli en fråga för alla vägsamfälligheter, sa Martin Carling.

Han berättade också avslutningsvis om den resa till Zambia han gjort i egenskap av ordförande för Fyrbodal. Det handlar om att eventuellt medverka till att utveckla produktion och användning av biogas.

– Det är något vi kan i Fyrbodal och Västra Götaland, sa Carling

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.