2016-04-22 08:00

2016-04-22 08:00

Hus måste rivas i maj

DALS LÅNGED: Myndighetsnämnden ställer nytt krav på fastighetsägaren

Det går inte att rädda byggnaden – huset måste rivas. Det är myndighetsnämndens bedömning när det gäller det hus som länge stått och förfallit i centrala Dals Långed.

Fastighetsägaren får nu fram till den 28 maj på sig att själv riva byggnaden.

– Om han inte gör det kan det bli aktuellt med att vi beslutar att riva själva. Vi kommer ingen vart och kan inte fortsätta så här, säger Sten-Åke Jansson (S), ordförande för myndighetsnämnden i Bengtsfors kommun

Förfall under flera år

Fastigheten anmäldes första gången 2008 då bostadshuset börjat vandaliseras och trädgården innehöll farliga inslag i form av murkna träd.

Efter att kommunen gjort upprepade försök att kontakta fastighetsägaren (som bor på annan ort) lät man ärendet gå vidare till kronofogden för handräckning.

Ärendet avslutades den gången med att kommunen fick bekosta att fönster och dörrar spikades igen och de murkna träden togs bort.

Sedan har förfallet fortsatt. 2013 kom en ny anmälan in från en granne.

Denne oroade sig för att tomten hade blivit ett tillhåll för barn som riskerade att skada sig på nedfallande delar från huset.

En besiktning i december 2015 visade att inga åtgärder vidtagits, trädgården har vuxit igen, hustaket var trasigt och hängrännor, balkongräcke och vindsfönster på väg att ramla ner.

Myndighetsnämnden tycker att måttet är rågat och att huset måste bort.

”Ser för jävligt ut”

– Kommunen har ett ansvar för hur det ser ut i samhället och den här fastigheten ser helt enkelt för jävlig ut, säger Sten-Åke Jansson.

Enligt det beslut som nu har fattats ska fastighetsägaren betala ett löpande vite på 5 000 kronor per månad om inte bostadshuset och garaget rivits.

Men det kan alltså bli aktuellt att kommunen fattar ett beslut att riva själv om det inte efterföljs.

– Vem som i så fall får betala rivningskostnaderna får vi ta en diskussion med kronofogden om, säger Sten-Åke Jansson.

Fastighetsägaren får nu fram till den 28 maj på sig att själv riva byggnaden.

– Om han inte gör det kan det bli aktuellt med att vi beslutar att riva själva. Vi kommer ingen vart och kan inte fortsätta så här, säger Sten-Åke Jansson (S), ordförande för myndighetsnämnden i Bengtsfors kommun

Förfall under flera år

Fastigheten anmäldes första gången 2008 då bostadshuset börjat vandaliseras och trädgården innehöll farliga inslag i form av murkna träd.

Efter att kommunen gjort upprepade försök att kontakta fastighetsägaren (som bor på annan ort) lät man ärendet gå vidare till kronofogden för handräckning.

Ärendet avslutades den gången med att kommunen fick bekosta att fönster och dörrar spikades igen och de murkna träden togs bort.

Sedan har förfallet fortsatt. 2013 kom en ny anmälan in från en granne.

Denne oroade sig för att tomten hade blivit ett tillhåll för barn som riskerade att skada sig på nedfallande delar från huset.

En besiktning i december 2015 visade att inga åtgärder vidtagits, trädgården har vuxit igen, hustaket var trasigt och hängrännor, balkongräcke och vindsfönster på väg att ramla ner.

Myndighetsnämnden tycker att måttet är rågat och att huset måste bort.

”Ser för jävligt ut”

– Kommunen har ett ansvar för hur det ser ut i samhället och den här fastigheten ser helt enkelt för jävlig ut, säger Sten-Åke Jansson.

Enligt det beslut som nu har fattats ska fastighetsägaren betala ett löpande vite på 5 000 kronor per månad om inte bostadshuset och garaget rivits.

Men det kan alltså bli aktuellt att kommunen fattar ett beslut att riva själv om det inte efterföljs.

– Vem som i så fall får betala rivningskostnaderna får vi ta en diskussion med kronofogden om, säger Sten-Åke Jansson.

Pågående ärenden

Det finns 22 pågående ärenden av ovårdade byggnader eller tomter i Bengtsfors kommun:

-Bengtsfors 4 stycken

-Billingsfors 6 stycken

-Dals Långed 6 stycken

-Bäckefors 3 stycken

-utanför tätbebyggt område 3 stycken

Källa: Bengtsfors kommun